Hoppa till innehållet
Foto: Luleå tekniska universitet
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå undertecknar avsiktsförklaringen för ökad samverkan Foto: Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Luleå tekniska universitet och Piteå kommun undertecknar ökad samverkan

Publicerad: 17 september 2019

Piteå kommun och Luleå tekniska universitet, har antagit en gemensam avsiktsförklaring, som ska stärka både kommunens utveckling och universitetets verksamhet, med avseende på utbildning och kompetensutveckling, forskning och innovation, samt experimentmiljöer och kompetenscentra.

– Vi är väldigt glada över denna samverkan och hoppas att den ska öka konkurrenskraften och attraktiviteten för både Piteå kommun och Luleå tekniska universitet. Piteå är den första av våra universitetsorter som vi skriver avsiktsförklaring med. Vi har påbörjat arbetet och har för avsikt att göra samma sak med Luleå, Kiruna och Skellefteå kommuner, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Varje år ska Piteås kommunledning och Luleå tekniska universitetsledning samtala om framtidsfrågor och aktiviteter kopplade till dessa. Aktiviteterna ska leda till ökad kvalitet inom kompetensutveckling och livslångt lärande liksom inom forskning och innovation – med målen hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för båda parter. Piteå kommun och universitet ska även verka för mer omfattande strategiska satsningar på utvecklingsmiljöer för teknik och entreprenörskap, i syfte att stärka det regionala innovationssystemet och regionalt och nationellt näringsliv.

– Luleå tekniska universitets närvaro och verksamhet i Piteå har varit av avgörande betydelse för kommunens utveckling de senaste decennierna. Den utvecklingen har skett i ett gott och nära samarbete mellan universitet och kommunen. Med avtalet visar vi att vi gemensamt vill fortsätta den resan, inom det kulturella området såväl som de mer teknik- och samhällsinriktade samarbeten vi redan har, säger Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå.

I avsiktsförklaringen står det att Piteå ska utvecklas till en attraktiv universitetsstad, i syfte att attrahera studenter, lärare och forskare med spetskompetens till Luleå tekniska universitet. Samarbetet ska präglas av hållbarhet och långsiktighet där kommunen i planeringen av nya bostäder/studentbostäder, arbetsplatser, samhällsservice, infrastruktur och annat gör detta i dialog med studenters och universitets behov och önskemål.  Universitetets verksamhet i Piteå utgör en central del i Luleå tekniska universitets konstnärliga utbildning och forskning med fokus på musik och musikalisk gestaltning. Parterna ska också utforska samarbetsområden, som kan få stor betydelse för kommunens och regionens näringsliv och strukturomvandling.  

– De aktiviteter som vi gemensamt beslutar om ska leda till ökad kvalitet inom kompetensutveckling och livslångt lärande, liksom inom forskning och innovation – och vara till nytta för samhället, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Taggar