Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Simon Matti är professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Så tycker svenskarna: Hellre subventionerade nattåg än flygskatt

Publicerad: 3 juni 2020

Svenskar föredrar krav på biobränsle, subventioner för nattåg samt krav på klimatdeklaration av flyget framför skatter och begränsning av individers flygande. Det framkommer i en nyligen publicerad forskningsrapport om styrmedel i flygtrafiken. En av medförfattarna till rapporten är Simon Matti, professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

–  Det har gjorts en hel del forskning på acceptans av styrmedel vad gäller annan konsumtion. Men acceptansen för styrmedel av flygresande är relativt outforskad, säger Simon Matti.

Högern mer negativ till styrmedel

Resultaten visar att de bakgrundsvariabler som styr acceptansen för olika styrmedel i flygtrafiken är i stort sett identiska med acceptansen för styrmedel på andra miljöområden. Följdaktligen tenderar den som identifierar sig som ideologiskt höger vara mer negativt inställd till styrmedel än den som identifierar sig som vänsterorienterad. Acceptansen för marknadsbaserade styrmedel är dock relativt sett högre än andra former av styrmedel bland högerorienterade.

En annan viktig variabel är tillit till offentliga institutioner. Högre tillit korrelerar med högre acceptans för styrmedel. Vidare tenderar den som har en positiv uppfattning om ett visst styrmedels konsekvenser också ha en hög acceptans för styrmedlet. Personligt engagemang påverkar också; den som identifierar sig som klimataktivist eller klimatskeptiker har en större respektive mindre acceptans för styrmedel.

Kvinnor lite mer positiva till styrmedel

Däremot kunde studien inte påvisa någon effekt av styrmedel som uppfattas inskränka den personliga handlingsfriheten.  Det är bilden av hur styrmedlet inskränker andras handlingsfrihet som påverkar acceptansen, det vill säga om styrmedlet uppfattas drabba vissa grupper på ett orättvist sätt. Forskarna kunde inte heller påvisa någon större effekt från demografiska variabler som ålder, inkomst och utbildning. Det fanns en svag signifikans för kön där kvinnor är något mer positiva till styrmedel i flygtrafiken än män.

–  Sammantaget kan alltså sägas att de bakgrundsvariabler som har effekt för acceptansen av olika styrmedel på andra miljöområden har samma effekt för acceptansen av reglering av flygtrafik. En annan generell slutsats som kan dras är att det finns en större acceptans för styrmedel som inte drabbar individen, till exempel subventioner till nattåg och krav på biobränsle, framför exempelvis miljöskatter och begränsning av enskilda individers flygresor, säger Simon Matti.

Simon Matti har genomfört studien tillsammans med Jörgen Larsson och Jonas Nässén, forskare i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola. Forskningsresultaten är publicerade i en artikel i tidskriften Climate Policy. Projektet har finansierats av Mistra Sustainable Consumption och VINNOVA.