Ahmed Elragal
Ahmed Elragal

Ahmed Elragal

Professor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
ahmed.elragal@ltu.se
0920-493670
A3412 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Big data analytics of corporate internet disclosures (2020)

Basuony. M, Mohamed. E, Elragal. A, Hussainey. K
Accounting Research Journal
Artikel i tidskrift

Corporate Disclosure via Social Media (2020)

A Data Science Approach
Amin. M, Mohamed. E, Elragal. A
Online information review (Print), Vol. 44, nr. 1, s. 278-298
Artikel i tidskrift

Design Science Research (2019)

Evaluation in the Lens of Big Data Analytics
Elragal. A, Haddara. M
Systems, Vol. 7, nr. 2