Alexander Jimenez
Alexander Jimenez

Alexander Jimenez

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
alexander.jimenez@ltu.se
0920-493983
F942 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

WHY (NOT) MEASURING PRODUCTIVITY IN HOUSE-BUILDING COMPANIES? (2019)

Alexander. J, Engström. S, Stehn. L
Ingår i: Proceedings 35th Annual ARCOM Conference, s. 194-203, 2019