Hoppa till innehållet
Andrzej Cwirzen
Andrzej Cwirzen

Andrzej Cwirzen

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Byggmaterial
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
andrzej.cwirzen@ltu.se
0920-493387
T3222 Luleå

Andrzej Cwirzen är LTU-professor i konstruktionsteknik, har doktorsexamen (från Helsingfors tekniska högskola) i betongteknik. Hans forsknings- och utbildningsintressen inkluderar konstruktionsteknik, modern betongteknik med särskild tonvikt på nanoteknik, alternativa bindemedel, hög- och ultrahögpresterande betong, hållbarhet och hållbarhet hos byggmaterial. För närvarande är han professor i byggnadsmaterial vid institutionen för civil-, miljö- och naturresursteknik. Han är RILEM senior medlem i kommittén som arbetar med hållbarhet hos geopolymerer. Han är också kommittémedlem vid Transportation Research Board TRB i USA i Committee on Concrete Materials and Placement Techniques-AFN40, American Nanosociety och American Concrete Institute. Prof Cwirzen arbetade också i den finska byggindustrin som FoU-chef och arbetade mestadels med alkaliaktiverade bindemedel (2 patentsökta). Prof. Cwirzen är recensent för flera internationella topptidskrifter relaterade till byggmaterial. Han har varit gästforskare/professor vid flera universitet i Europa, Kanada och Australien. Han har deltagit i flera vetenskapliga styrelser för internationella konferenser och var inbjuden talare vid ett flertal evenemang.

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Cwirzen/info

Byggmaterial
Carbon Nanotubes and Carbon Nanofibers in Concrete — Advantages and Potential Risks | 1st Edition
av professor Andrzej Cwirzen

Publikationer

Artikel, forskningsöversikt

A review of level ice and brash ice growth models (2022)

Zhaka. V, Bridges. R, Riska. K, Cwirzen. A
Ingår i: Journal of Glaciology
Artikel, forskningsöversikt

Comprehensive review on sustainable fiber reinforced concrete incorporating recycled textile waste (2022)

Tran. N, Gunasekara. C, Law. D, Houshyar. S, Setunge. S, Cwirzen. A
Ingår i: Journal of Sustainable Cement-Based Materials
Artikel, forskningsöversikt

Digital Transformation of Concrete Technology—A Review (2022)

Gamil. Y, Cwirzen. A
Ingår i: Frontiers in Built Environment
Artikel i tidskrift

Effects of sodium nitrate and OPC-GGBS concrete mix composition on phase transition of pore water at subzero temperatures (2022)

Kothari. A, Hedlund. H, Illikainen. M, Cwirzen. A
Construction and Building Materials, Vol. 327
Artikel i tidskrift

Enhancement of the pozzolanic activity of natural clays by mechanochemical activation (2022)

Tole. I, Delogu. F, Qoku. E, Habermehl-Cwirzen. K, Cwirzen. A
Construction and Building Materials