Hoppa till innehållet
Annbritt Palo
Annbritt Palo

Annbritt Palo

Biträdande professor, Utbildningsledare ämneslärarprogrammet och KPU, fristående kurser språk
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Annbritt.Palo@ltu.se
0920-492513
R217 Luleå

Biträdande professor Svenska med didaktisk inriktning, Utbildningsledare Ämneslärarprogrammet, KPU, Språk fristående och valbara kurser
Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Svenska med didaktisk inriktning
Avdelning: Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Annbritt.Palo@ltu.se
0920-492513
R217 Luleå

Jag är biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet och som utbildningsledare för ämneslärarutbildningen, KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) samt för språk. År 2013 disputerade jag på avhandlingen Svenskläraren som vision och konstruktion. Innan jag blev universitetslektor arbetade jag som lärare i svenska och franska i grundskolan och i gymnasieskolan, i kommunal vuxenutbildning samt som universitetsadjunkt.
   Forskningsmässigt är jag främst intresserad av frågor som rör litteratur och litteraturdidaktik, genus, intersektionalitet, medier och mediedidaktik, men också av literacy samt läroplansteoretiska och allmändidaktiska frågor.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Forskningscirkeln som blev viral – en betraktelse över ringar-på-vattnet-effekter till följd av samverkan mellan skolpersonal i år F–3 och forskare (2022)

Manderstedt. L, Palo. A
Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos), Vol. 1, nr. 1, s. 24-41
Artikel i tidskrift

”… förut kunde jag inte läsa så himla bra”: ett litteraturdidaktiskt projekt med vårdnads- havare och elever i skolår F–3 (2022)

Manderstedt. L, Palo. A, Dahlbäck. A, Brännström. A, Dahlberg. M, Lundström. G, et al.
Forskning om undervisning och lärande, Vol. 10, nr. 1, s. 7-30
Kapitel i bok, del av antologi

Voicing a Northern Minority Culture on a Global and Digital Arena (2022)

Sami Music Videos on YouTube
Palo. A, Manderstedt. L, Toropainen. O
Ingår i: Shaping the North Through Multimodal and Intermedial Interaction
Konferensbidrag

Win-win through triadic supervision and collaboration (2022)

Structures for L1 degree projects
Manderstedt. L, Nilsson. H, Viklund. S, Palo. A
Paper presented at : 13th ARLE Conference (Hybrid).Transformation in L1 education: Current Challenges and Future Possibilities. Nicosia 15-17 June 2022.
Kapitel i bok, del av antologi

6. Pilotförsök - examensarbete i samverkan (2021)

Vi kastar loss
Palo. A, Manderstedt. L
Ingår i: Examensarbete i samverkan mellan skola och lärarutbildning