Annbritt Palo
Annbritt Palo

Annbritt Palo

Universitetslektor, Utbildningsledare Fristående kurser, Språk fristående och valbara kurser
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Annbritt.Palo@ltu.se
0920-492513
A2401 Luleå

~~Jag arbetar som universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet och som utbildningsledare för språk. År 2013 disputerade jag på avhandlingen Svenskläraren som vision och konstruktion. Innan jag blev universitetslektor arbetade jag som lärare i svenska och franska i grundskolan och i gymnasieskolan, i kommunal vuxenutbildning samt som universitetsadjunkt.
   För närvarande arbetar jag med ett projekt i medielitteracitet och litteraturdidaktik inriktat på hur unga människor under 2000-talet förstår och använder olika slags rum, särskilt virtuella sådana, samt ett pedagogiskt utvecklingsprojekt kring studenters akademiska litteracitet.
   Forskningsmässigt är jag främst intresserad av frågor som rör litteratur och litteraturdidaktik, genus, intersektionalitet, medier och mediedidaktik, men också av literacy samt läroplansteoretiska och allmändidaktiska frågor.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Rethinking Cultural Appropriation in YA Literature Through Sámi and Arctic Pedagogies (2020)

Manderstedt. L, Palo. A, Kokkola. L
Children's Literature in Education
Artikel i tidskrift

Beyond the Characters and the Reader? (2019)

Digital Discussions on Intersectionality in The Murderer’s Ape
Palo. A, Manderstedt. L
Children's Literature in Education, Vol. 50, nr. 2, s. 125-141
Artikel i tidskrift

Protest and Apology in the Arctic (2019)

Enacting Citizenship in Two Recent Swedish Films
Kokkola. L, Palo. A, Manderstedt. L
Humanities, Vol. 8, nr. 1
Konferensbidrag

The Voice of the Colonizer Bridging the Cultural Barrier? (2019)

Encounters between the Swedish and the Sámi in literature for young readers from 1950 to 2000
Palo. A
Paper presented at : Silence and Silencing in Children’s Literature IRSCL Congress 2019, Stockholm 14-18 August, 2019