Anton Andersson
Anton Andersson

Anton Andersson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
anton.andersson@ltu.se
0920-493409
F1310 Luleå

Forskning

Jag är doktorand på järn- och stålsidan inom processmetallurgi. Min forskning är inriktad mot ökad intern återvinning av restprodukter inom malmbaserade stålverk. Mitt angreppssättet är att studera hur cirkulerande element inom masugnen kan hanteras – i och utanför masugnen – för att möjliggöra en större intern återvinning. I mitt arbete använder jag mig av fysikaliska separationsmetoder, hydrometallurgi, reduktionsmetallurgi samt olika karaktäriseringsmetoder.

Undervisning

Jag undervisar inom kursen högtemperaturprocesser där jag lär ut mass- och värmebalanser, termodynamiska diagram samt lösningars termodynamik. Jag är även inblandad i diverse studentprojekt, studentlaborationer samt handleder examensarbeten.

Utbildning

Jag tog min civilingenjörsexamen inom industriell miljö- och processteknik med avslutning mot mineralteknik och metallurgi vid Luleå tekniska universitet år 2014.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Characterization and evaluation of the pozzolanic activity of granulated copper slag modified with CaO (2019)

Feng. Y, Yang. Q, Chen. Q, Kero. J, Andersson. A, Ahmed. H, et al.
Journal of Cleaner Production, Vol. 232, s. 1112-1120
Artikel i tidskrift

Recycling of Blast Furnace Sludge to the Blast Furnace via Cold-Bonded Briquettes (2019)

Evaluation of Feasibility and Influence on Operation
Andersson. A, Gullberg. A, Kullerstedt. A, Wedholm. A, Wikström. J, Ahmed. H, et al.
ISIJ International
Artikel i tidskrift

A Holistic and Experimentally-Based View on Recycling of Off-Gas Dust within the Integrated Steel Plant (2018)

Andersson. A, Gullberg. A, Kullerstedt. A, Sandberg. E, Andersson. M, Ahmed. H, et al.
Metals, Vol. 8, nr. 10