Anton Andersson
Anton Andersson

Anton Andersson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
anton.andersson@ltu.se
0920-493409
F1310 Luleå

Forskning

Jag är doktorand på järn- och stålsidan inom processmetallurgi. Min forskning är inriktad mot ökad intern återvinning av restprodukter inom malmbaserade stålverk. Mitt angreppssättet är att studera hur cirkulerande element inom masugnen kan hanteras – i och utanför masugnen – för att möjliggöra en större intern återvinning. I mitt arbete använder jag mig av fysikaliska separationsmetoder, hydrometallurgi, reduktionsmetallurgi samt olika karaktäriseringsmetoder.

Undervisning

Jag undervisar inom kursen högtemperaturprocesser där jag lär ut mass- och värmebalanser, termodynamiska diagram samt lösningars termodynamik. Jag är även inblandad i diverse studentprojekt, studentlaborationer samt handleder examensarbeten.

Utbildning

Jag tog min civilingenjörsexamen inom industriell miljö- och processteknik med avslutning mot mineralteknik och metallurgi vid Luleå tekniska universitet år 2014.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Holistic and Experimentally-Based View on Recycling of Off-Gas Dust within the Integrated Steel Plant (2018)

Andersson. A, Gullberg. A, Kullerstedt. A, Sandberg. E, Andersson. M, Ahmed. H, et al.
Metals, ISSN: 2075-4701, Vol. 8, nr. 10
Artikel i tidskrift

The Potential of Recycling the High-Zinc Fraction of Upgraded BF Sludge to the Desulfurization Plant and Basic Oxygen Furnace (2018)

Andersson. A, Andersson. M, Mousa. E, Kullerstedt. A, Ahmed. H, Björkman. B, et al.
Metals, ISSN: 2075-4701, Vol. 8, nr. 12
Konferensbidrag

Alternative Reducing Agents for Sustainable Blast Furnace Ironmaking (2017)

Ahmed. H, Andersson. A, El-Tawil. A, Lotfian. S, Mousa. E, Sundqvist Ökvist. L, et al.
Ingår i: ESTAD 2017, 2017
Artikel i tidskrift

Characterization and Upgrading of a Low Zinc-Containing and Fine Blast Furnace Sludge (2017)

A Multi-Objective Analysis
Andersson. A, Ahmed. H, Rosenkranz. J, Samuelsson. C, Björkman. B
ISIJ International, ISSN: 0915-1559, Vol. 57, nr. 2, s. 262-271
Konferensbidrag

Characterization of Blast Furnace Sludge and Upgrading Using Physical Separation and Leaching (2017)

Andersson. A, Ahmed. H, Samuelsson. C, Björkman. B
Paper presented at : Konferens i Mineralteknik 2017, Luleå 7-8 februari 2017