Bert Engman
Bert Engman

Bert Engman

Systemutvecklare
Luleå tekniska universitet
IT Ledning och Styrning
Verksamhetsstöd
bert.engman@ltu.se
0920-491639
E1107 Luleå

Jag är systemutvecklare på ITS och tillhör avdelningen utveckling. I huvudsak förvaltar och utvecklar jag itsystem för att stödja övrig verksamhet.

  • ITSA Utbildningsplanering (Epok, forskare, utbildningswebben)
  • Systemutveckling

ITSA = IT-systemansvarig