Per Bergström
Per Bergström

Per Bergström

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
per.bergstrom@ltu.se
0920-492525
E833a Luleå

Forskning

Mitt forskningsämne är experimentell mekanik och min forskning behandlar dataanalys av mätdata från optiska formmätningsmetoder. Formen på ett objekt i en godtycklig position och orientering skall jämföras med dess nominella form definierad av en CAD/CAE-modell.

För närvarande är jag aktiv i ett forskningsprojekt, SIVPRO 2 (Shape inspection by Vision in Production).

YouTube

Två YouTube-klipp är skapade för att visa en tillämpning av min forskning.

Relaterade länkar

Publikationer

Konferensbidrag

Comparison between process simulation and deformation measured by defocused speckle photography (2018)

Wahl. J, Gren. P, Bergström. P, Lindbäck. T, Magnusson. M, Domeij. K, et al.
Ingår i: Speckle 2018, VII International Conference On Speckle Metrology, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018, 108341K
Artikel i tidskrift

Virtual projective shape matching in targetless CAD-based close-range photogrammetry for efficient estimation of specific deviations (2018)

Bergström. P, Michael. F, Sjödahl. M
Optical Engineering, Vol. 57, nr. 5
Artikel i tidskrift

Robust registration of surfaces using a refined iterative closest point algorithm with a trust region approach (2017)

Bergström. P, Edlund. O
Numerical Algorithms, Vol. 74, nr. 3, s. 755-779
Konferensbidrag

Automatic in-line inspection of shape based on photogrammetry (2016)

Bergström. P, Fergusson. M, Folkesson. P, Runnemalm. A, Ottosson. M, Andersson. A, et al.
Ingår i: SPS16, SPS16, 2016
Artikel i tidskrift

Reliable updates of the transformation in the iterative closest point algorithm (2016)

Bergström. P
Computational optimization and applications, Vol. 63, nr. 2, s. 543-557