Hoppa till innehållet
Carina Larsson
Carina Larsson

Carina Larsson

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Maskinelement, Verksamhetsnära stöd TVM
Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Carina.Larsson@ltu.se
0920-492104
E111 Luleå

Jag arbetar som ekonom vid institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM) avdelningen för Maskinelement samt som administrativ koordinator för SKF-UTC.

Arbetet som ekonom innebär att jag arbetar med budget, uppföljning och bokslut samt sköter den ekonomiska redovisningen för ämnet i samråd med ämnesföreträdare.

Jag samarbetar med forskare och projektledare i arbetet med projektansökning, uppföljning och redovisning. I arbetet ingår upprättande av kalkyler, rekvisitioner, kundfakturering och redovisningar. Förutom arbetet med ekonomi innefattar även min tjänst kontakter med finansiärer och andra intressenter.

Forskningsämne

Centrumbildning