Charlotta Johansson
Charlotta Johansson

Charlotta Johansson

Biträdande professor, Prefekt, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Charlotta.M.Johansson@ltu.se
0920-491867
F742 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Complementary governance for sustainable development in transport (2018)

the European TEN-T Core Network Corridors
Öberg. M, Nilsson. K, Johansson. C
Case Studies on Transport Policy, ISSN: 2213-624X, Vol. 6, nr. 4, s. 674-682
Artikel i tidskrift

Considering landscape in strategic transport planning (2018)

Löfgren. S, Nilsson. K, Johansson. C
Transportation Research Part D, ISSN: 1361-9209, Vol. 65, s. 396-408
Artikel i tidskrift

Microclimate assessment method for urban design (2018)

A case study in subarctic climate
Ebrahimabadi. S, Johansson. C, Rizzo. A, Nilsson. K
Urban Design International, ISSN: 1357-5317, Vol. 23, nr. 2, s. 116-131