Hoppa till innehållet
Christina Allard
Christina Allard

Christina Allard

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Rättsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Christina.Allard@ltu.se
0920-491379
A520 Luleå

Min forskning rör huvudsakligen olika typer av markanvändningsfrågor, fastighetsrättsliga frågor såväl som frågor om miljöskydd, naturresursanvändning och fysisk planering - särskilt i förhållande till samer och andra urfolk. En stor del av min forskning är komparativ, d.v.s. jag studerar och analyserar andra länders regler och rättssystem. Jag är även intresserad av konstitutionella och rättsteoretiska frågor. Min forskning kan gärna karaktäriseras som ’juridisk tvärvetenskaplig’ eftersom jag rör mig över flera rättsområden.

Jag har handlett 4 doktorander till doktor (tre som huvudhandledare och en som biträdande). Jag undervisar studenter på grundläggande och avancerad nivå, framför allt inom miljö- och fastighetsrätt samt kurser om juridisk metod/allmän rättslära.

Akademiska anställningar

2012–2017  Førsteamanuensis II (20 %), Juridiska fakulteten, UiT Norges arktiske universitet, Tromsö.
2009–2012  Postdoktor, Juridiska fakulteten, UiT Norges arktiske universitet.

Pris

2016  Vaartoe/Sesams vetenskapliga pris, Umeå universitet.

Uppdrag

Invald ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Alllmänna avdelningen, dec 2021 -- pågående

Expert i Renmarksutredningen (N 2021:02), 2021 -- pågående

Expert i panel för bedömning av ansökningar, Norges forskningsråd, 2019.

Forskningsrapport beställd av Finlands regering, publicerad januari 2017 (532 sid.): ”Actualizing Sámi Rights in Finland: International Comparative Legal Research”. Projektledare Leena Heinämäki. Jag ansvarade för den komparativa delen.

Verksam i IPBES - The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. "Lead Author” för kap. 6 tillsammans med flera forskare från Europa och Centralasien, 2016–2017.

Ledare för bedömningskommitté, doktorsavhandlingen The ’Ecosystem Approach’ in International Environmental Law: a Biopolitical Critique, Vito de Lucia. Juridiska fakulteten, UiT, (2015–2016).

Opponent på lic.avhandingen Governing Ecologies. Species protection in overlapping and contiguous legal regimes, Yaffa Epstein. Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (2013).

Medlem i den svenska redaktionskommittén för Retfærd (2012–2013) samt den norska redaktionen (2010–2012).

Ledare för bedömningskommitté, 2-3 tjänster som førsteamanuensis, Juridiska fakulteten, UiT (2012).

Pågående/nyligen avslutad forskning

PlanIT - Planning for social sustainability within Indigenous territories (Formas 2022–2024).

Out of the shadow: a routine for inclusion of Sámi reindeer herding communities in the review of environmental licenses for hydropower (Formas 2021–2023). 

Scaling Up: Strategic and collaborative planning for handling mineral related land use conflicts in Swedish Sápmi  (Formas 2021–2024).

SaCC - Sami Traditional Livelihoods, Competing Land Uses, Competing Legal Sources (Norges forskningsråd 2019–2021).

What’s in a Social License to Mine? Indigenous, industry, and government best practices for social innovation (Vinnova 2019–2022).

Deconstructing Structural Inequality: Gender Equality in Reindeer Herding Sami Communities (Nordiska ministerrådet, nätverksprojekt, 2018–2021).

Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi (Formas, 2016–2021).

Övrigt

2011-2016  Ledare för det nordiska forskningsnätverket i same-/urfolksrätt, NORSIL. 

Se intervjun med mig om språk, begrepp och urfolk på http://www.organizingrocks.org/videos/, som är en del i forskningsprojektet, Organizing rocks (2015-2017). Det drivs av Johan Sandström och Tommy Jensen och rör maktrelationer och arbetsprocesser inom gruvindistrin. 

Tredje uppgiften

Jag är ofta engagerad som föredragshållare och expert i olika sammanhang, både inom akademin och utanför. Under en period hade jag t.ex. ett uppdrag för Svenska kyrkan, Luleå stift, för att höja kunskapen om samiska rättigheter som ett led i kyrkans pågående försoningsarbete med samerna.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Sami land rights: Recent developments in swedish case law (2022)

Allard. C
Ingår i: European Yearbook of Minority Issues
Artikel i tidskrift

Girjas Reindeer Herding Community v. Sweden (2021)

Analysing the Merits of the Girjas Case
Allard. C, Brännström. M
Arctic Review on Law and Politics, Vol. 12, s. 56-79