Christina Allard
Christina Allard

Christina Allard

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Rättsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Christina.Allard@ltu.se
0920-491379
A520 Luleå

Min forskning rör huvudsakligen olika typer av markanvändningsfrågor, fastighetsrättsliga frågor såväl som frågor om miljöskydd, naturresursanvändning och fysisk planering - särskilt i förhållande till samer och andra urfolk. En stor del av min forskning är komparativ, d.v.s. jag studerar och analyserar andra länders regler och rättssystem. Jag är även intresserad av konstitutionella och rättsteoretiska frågor. Min forskning kan gärna karaktäriseras som ’juridisk tvärvetenskaplig’ eftersom jag rör mig över flera rättsområden.

Fram till 2017 har jag handlett tre doktorander (två som huvudhandledare och en som biträdande). Två har disputerat och den tredje är under extern bedömning enligt norsk modell. Jag handleder för närvarande en doktorand. Jag undervisar studenter på grund och avancerad nivå, framför allt inom miljö- och fastighetsrätt samt kurser om juridisk metod/allmän rättslära.

Akademiska anställningar

2012–2017  Førsteamanuensis II (20 %), Juridiska fakulteten, UiT Norges arktiske universitet, Tromsö.
2009–2012  Postdoktor, Juridiska fakulteten, UiT Norges arktiske universitet.

Pris

2016  Vaartoe/Sesams vetenskapliga pris, Umeå universitet.

Uppdrag

Forskningsrapport beställd av Finlands regering, publicerad januari 2017 (532 sid.): ”Actualizing Sámi Rights in Finland: International Comparative Legal Research”. Projektledare Leena Heinämäki. Jag ansvarade för den komparativa delen.

Ledare för bedömningskommitté, doktorsavhandlingen The ’Ecosystem Approach’ in International Environmental Law: a Biopolitical Critique, Vito de Lucia. Juridiska fakulteten, UiT, (2015–2016).

Opponent på lic.avhandingen Governing Ecologies. Species protection in overlapping and contiguous legal regimes, Yaffa Epstein. Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (2013).

Medlem i den svenska redaktionskommittén för Retfærd (2012–2013) samt den norska redaktionen (2010–2012).

Ledare för bedömningskommitté, 2-3 tjänster som førsteamanuensis, Juridiska fakulteten, UiT (2012).

Pågående forskning

IPBES - The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Arbetar i projektet som ”Lead Author” för kap. 6 tillsammans med flera forskare från Europa och Centralasien (FN m.fl., 2016–2017).

Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi (Formas, 2013-2018).

Övrigt

2011-2016  Ledare för det nordiska forskningsnätverket i same-/urfolksrätt, NORSIL. 

Se intervjun med mig om språk, begrepp och urfolk på http://www.organizingrocks.org/videos/, som är en del i forskningsprojektet, Organizing rocks (2015-2017). Det drivs av Johan Sandström och Tommy Jensen och rör maktrelationer och arbetsprocesser inom gruvindistrin. 

Tredje uppgiften

Jag är ofta engagerad som föredragshållare och expert i olika sammanhang, både inom akademin och utanför. Under en period hade jag t.ex. ett uppdrag för Svenska kyrkan, Luleå stift, för att höja kunskapen om samiska rättigheter som ett led i kyrkans pågående försoningsarbete med samerna.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Constrasting nature, contrasting rights (2017)

Concluding remarks
Allard. C, Reimerson. E, Sandström. C
Ingår i: Indigenous Rights in Modern Landscapes
Samlingsverk (redaktörskap)

Indigenous Rights in Moders Landscapes (2017)

Nordic Conservation Regimes in Global Context
Elenius. L, Allard. C, Sandström. C
Rapport

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen (2017)

kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus
Heinämäki. L, Allard. C, Kirchner. S, Xanthaki. A, Valkonen. S, Mörkenstam. U
Konferensbidrag

Activity: The Law Related to Mining in Sweden/Norway: What about Sami Customary Rights? (2016)

Allard. C
Paper presented at : Integrated governance of natural resources - law, policy and practices : 07/06/2016 - 08/06/2016