Hoppa till innehållet
Desiree Nordmark
Desiree Nordmark

Desiree Nordmark

Forskningsing 1:e
Luleå tekniska universitet
Avfallsteknik
Geovetenskap och miljöteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
desiree.nordmark@ltu.se
0920-491754
T2336 Luleå

Jag jobbar som forskningsingenjör i forskningsämnet Avfallsteknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresursteknik. Som forskningsingenjör deltar jag i olika forskningsprojekt som rör avfallshantering och där jag utför laboratorie- och fältförsök, gör analyser, utvärderar och sammanställer resultat. Jag deltar även som labbhandledare i kurser inom ämnet Avfallsteknik samt att jag undervisar i toxikologi i kursen Risk och brandkemi för Brandingenjörer. Jag är också labbkoordinator för Miljölaboratoriet. För SBN har jag uppdraget som Föreståndare för brandfarlig vara.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Labbkoordinator för Miljölaboratoriet/introduktion/säkerhet/inköp/drift
  • Avfallsforskning/labb och i fält
  • Analystekniker/ICP-OES/GC/TOC
  • Föreståndare för brandfarlig vara
  • Labbhandledare/Undervisning


 

 

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Long-term evaluation of geotechnical and environmental properties of ash-stabilised road (2022)

Nordmark. D, Vestin. J, Hansson. L, Kumpiene. J
Journal of Environmental Management, Vol. 318
Artikel i tidskrift

Biofuel ash in road stabilization (2018)

Lessons learned from six years of field testing
Vestin. J, Nordmark. D, Arm. M, Lind. B, Lagerkvist. A
Transportation Geotechnics, Vol. 14, s. 146-156
Artikel i tidskrift

Controlling the mobility of chromium and molybdenum in MSWI fly ash in a washing process (2018)

Nordmark. D, Lagerkvist. A
Waste Management, Vol. 76, s. 727-733
Artikel i tidskrift

Remediation of soil contaminated with organic and inorganic wood impregnation chemicals by soil washing (2017)

Kumpiene. J, Nordmark. D, Carabante. I, Sužiedelytė-Visockienė. J, Česlovas Aksamitauskas. V
Chemosphere, Vol. 184, s. 13-19
Artikel i tidskrift

Leaching of arsenic, copper and chromium from thermally treated soil (2016)

Kumpiene. J, Nordmark. D, Hamberg. R, Carabante. I, Simanavičienė. R, Česlovas Aksamitauskas. V
Journal of Environmental Management, Vol. 183, nr. 3, s. 460-466