Hoppa till innehållet
Diana Chroneer
Diana Chroneer

Diana Chroneer

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Diana.Chroneer@ltu.se
0920-492037
A3404 Luleå

Civilingenjör, Tekn. Licentiat, Tekn. Dr.

Forskningsområden

Har studerar hur effektivt produktutvecklingsarbete kan organiseras i större företag, speciellt inom processindustri. Informella aspekter, som t ex informationshantering inom produktutvecklingsprocessen, var en av de faktorer som uppmärksammas. Ett annat område som studerats är hur effektivt produktutvecklingsarbete bör ledas och organiseras i hela leverantörskedjan.Ett tredje område inom projektledningsområdet handlar om utveckling av effektiv projektverksamhet kopplat till lärande.

Andra studier har handlat om innovation, affärsmodellsutveckling, och informationlogistik kopplat till mobila tjänster och platformar. 

Undervisning

Produktionsstrategi
Implementering av strategiska beslut
Ledning av teknologi och innovation
Effektivt projektarbete för ingenjörer
Avancerad projektledning
Verksamhetsutveckling 
Affärer och digitalt entreprenörskap
It och Innovation

Publikationer

Rapport

Inkluderande digital transformation (2022)

En jazzensemble
Runardotter. M, Ståhlbröst. A, Lindberg. J, Lundberg. J, Jansson. M, Chronéer. D, et al.
Konferensbidrag

Innovative Education Approach Toward Active Distance Education: a Case Study in the Introduction to AI course (2022)

Al-Azzawi. S, Kovács. G, Mokayed. H, Chronéer. D, Liwicki. F, Liwicki. M
Ingår i: Conference Proceedings. The Future of Education 2022, 2022
Konferensbidrag

Rural Living Lab: What is that and how is it shaped? (2021)

Habibipour. A, Lindberg. J, Runardotter. M, Elmistikawy. Y, Ståhlbröst. A, Chronéer. D
Ingår i: Proceedings of the Digital Living Lab Days Conference 2021, Change the future together: Co-creating impact & more inclusive, sustainable & healthier cities and communities, s. 127-141, European Network of Living Labs (ENoLL), 2021
Artikel i tidskrift

Rural Living Labs: Inclusive Digital Transformation in the Countryside (2021)

Habibipour. A, Lindberg. J, Runardotter. M, Elmistikawy. Y, Ståhlbröst. A, Chronéer. D
Technology Innovation Management Review, Vol. 11, nr. 9/10, s. 59-72
Konferensbidrag

A Digital Society for All (2020)

A complicated endeavour
Runardotter. M, Chronéer. D, Lindberg. J, Ståhlbröst. A
Ingår i: NordiCHI '20: Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Shaping Experiences, Shaping Society, Association for Computing Machinery (ACM), 2020, 90