Hoppa till innehållet
Diana Chroneer
Diana Chroneer

Diana Chroneer

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Diana.Chroneer@ltu.se
0920-492037
A3404 Luleå

Civilingenjör, Tekn. Licentiat, Tekn. Dr.

Forskningsområden

Har studerar hur effektivt produktutvecklingsarbete kan organiseras i större företag, speciellt inom processindustri. Informella aspekter, som t ex informationshantering inom produktutvecklingsprocessen, var en av de faktorer som uppmärksammas. Ett annat område som studerats är hur effektivt produktutvecklingsarbete bör ledas och organiseras i hela leverantörskedjan.Ett tredje område inom projektledningsområdet handlar om utveckling av effektiv projektverksamhet kopplat till lärande.

Andra studier har handlat om innovation och affärsmodellsutveckling kopplat till mobila tjänster.

Undervisning

Produktionsstrategi
Implementering av strategiska beslut
Ledning av teknologi och innovation
Effektivt projektarbete för ingenjörer
Avancerad projektledning
Verksamhetsutveckling 
Affärer och digitalt entreprenörskap
It och Innovation

Publikationer

Konferensbidrag

A Digital Society for All (2020)

A complicated endeavour
Runardotter. M, Chronéer. D, Lindberg. J, Ståhlbröst. A
Ingår i: NordiCHI '20: Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Shaping Experiences, Shaping Society, Association for Computing Machinery (ACM), 2020, 90
Artikel i tidskrift

Editorial (2019)

Living Labs
McPhee. C, Ståhlbröst. A, Habibipour. A, Runardotter. M, Chronéer. D
Technology Innovation Management Review, Vol. 9, nr. 3, s. 3-5
Konferensbidrag

The Parable of Robotics in Education (2019)

A State of the Art Report
Elragal. A, Chroneer. D, Andersson. I, Ståhlbröst. A
Ingår i: Bidrag från 7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 136-142, Luleå tekniska universitet, 2019
Artikel i tidskrift

Urban Living Labs (2019)

Towards an Integrated Understanding of Their Key Components
Chronéer. D, Ståhlbröst. A, Habibipour. A
Technology Innovation Management Review, Vol. 9, nr. 3, s. 50-62
Konferensbidrag

Towards a unified definition of Urban Living Labs (2018)

Chronéer. D, Ståhlbröst. A, Habibipour. A
Paper presented at : The ISPIM Innovation Conference – Innovation, The Name of The Game, Stockholm, Sweden on 17-20 June 2018