Ekaterina Osipova
Ekaterina Osipova

Ekaterina Osipova

Specialist - Forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Externfinansiering
Verksamhetsstöd
ekaterina.osipova@ltu.se
0920-491463
B222 Luleå

Bakgrund

Jag är född och uppväxt i Sankt Petersburg i Ryssland där jag gick en civilekonomutbildning. År 2002 blev jag antagen till ett magisterprogram inom bygg- och fastighetsekonomi på KTH i Stockholm och flyttade till Sverige. År 2006 fick jag doktorandtjänst på institutionen för samhällsbyggnad (SBN) där jag disputerade inom Byggproduktion i februari 2014. Från april 2014 arbetar jag som specialist i forskningsfinansiering på Grants Office.

Arbetsuppgifter

Fokus i mitt arbete ligger framför allt på vetenskaplig excellens, dvs. forskning av högsta veteskapliga kvalitet där finansiering kommer från:

  • Svenska forskningsråd: Vetenskapsrådet, Formas, Forte
  • Nationella stiftelser: Wallenbergstiftelserna och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
  • Horizon 2020 Pillar 1: Europeiska forskningsrådet (ERC), Future and Emerging Technologies (FET) och Marie-Sklodowska Curie actions (MSCA).

Jag erbjuder stöd och rådgivning till alla universitetets forskare genom att:

  • Hjälpa planera extern finansiering på olika nivåer (postdok, juniora forskare, etablerade forskare)
  • Identifiera aktuella utlysningar som passar i forskarens område/projekt
  • Bistå med hjälp i ansökningsprocessen, dvs. läsa och kommentera ansökan.

Jag är ledare för forskningsfinansieringskurs. Kursen erbjuds två gånger om året och riktar sig mot doktorander och annan personal.

Uppdrag och medlemskap

Ledamot i beredningsgrupp för Kolarctic program 2014-2020
Representant i referensgrupp för Excellent Science inom Horizont 2020
Medlem i European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)
Medlem i nätverk för svenska forskningsrådgivare

Vill du boka ett möte? Kontakta mig gärna via e-post eller telefon.

Varmt välkommen till Grants Office!

Relaterade artiklar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Establishing Cooperative Relationships and Joint Risk Management in Construction Projects: Agency Theory Perspective (2015)

Osipova. E
Journal of Management in Engineering, Vol. 31, nr. 6
Artikel i tidskrift

Samarbete ger färre risker i byggande (2014)

Osipova. E, Eriksson. P
Samhällsbyggaren, nr. 5, s. 38-40
Artikel i tidskrift

Balancing control and flexibility in joint risk management (2013)

Lessons learned from two construction projects
Osipova. E, Eriksson. P
International Journal of Project Management, Vol. 31, nr. 3, s. 391-399
Artikel i tidskrift

How procurement options influence risk management in construction projects (2011)

Osipova. E, Eriksson. P
Construction Management and Economics, Vol. 29, nr. 11, s. 1149-1158