Hoppa till innehållet
Ekaterina Osipova
Ekaterina Osipova

Ekaterina Osipova

Specialist - Forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet
Verksamhetsstöd
ekaterina.osipova@ltu.se
0920-491463
B222 Luleå

Fokus i mitt arbete ligger framför allt på vetenskaplig excellens, dvs. forskning av högsta veteskapliga kvalitet där finansiering kommer från:

  • Svenska forskningsråd: Vetenskapsrådet, Formas, Forte
  • Nationella stiftelser: Wallenbergstiftelserna och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
  • Horizon 2020 Pillar 1: Europeiska forskningsrådet (ERC), Future and Emerging Technologies (FET) och Marie-Sklodowska Curie actions (MSCA).

Jag erbjuder stöd och rådgivning till alla universitetets forskare genom att:

  • Hjälpa planera extern finansiering på olika nivåer (postdok, juniora forskare, etablerade forskare)
  • Bistå med hjälp i ansökningsprocessen, dvs. läsa och kommentera ansökan.

Jag är ledare för forskningsfinansieringskurs. Kursen erbjuds varje och riktar sig mot doktorander och forskare.

Jag är projektledare i Pro-Infra projektet som handlar om utveckling av processer för universitetets arbete med nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. I denna roll stödjer jag forskare som är intresserade av att använda forskningsinfrastrukturer, t.ex. MAX IV, samt forskare som vill bidra till utvecklingen av stora infrastrukturer, s.k. Big Science, t.ex. CERN, ESS, ITER.

Uppdrag och medlemskap

Ledamot i beredningsgrupp för Kolarctic program 2014-2020
Representant i referensgrupp för Excellent Science inom Horizont 2020
Expertutvärderare för EU Commissionen

Medlem i European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)
Medlem i nätverk för svenska forskningsrådgivare (SWARMA)

Publikationer

Artikel i tidskrift

Establishing Cooperative Relationships and Joint Risk Management in Construction Projects: Agency Theory Perspective (2015)

Osipova. E
Journal of Management in Engineering, Vol. 31, nr. 6
Artikel i tidskrift

Samarbete ger färre risker i byggande (2014)

Osipova. E, Eriksson. P
Samhällsbyggaren, nr. 5, s. 38-40
Artikel i tidskrift

Balancing control and flexibility in joint risk management (2013)

Lessons learned from two construction projects
Osipova. E, Eriksson. P
International Journal of Project Management, Vol. 31, nr. 3, s. 391-399
Artikel i tidskrift

How procurement options influence risk management in construction projects (2011)

Osipova. E, Eriksson. P
Construction Management and Economics, Vol. 29, nr. 11, s. 1149-1158