Hoppa till innehållet
Lena Goldkuhl
Lena Goldkuhl

Lena Goldkuhl

Projektkoordinator
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lena.Goldkuhl@ltu.se
0920-492893
T3004 Luleå

Lena Goldkuhl är ingenjör, med en doktorsexamen i marknadsföring. Hennes forskning fokuserar i huvudsak på vad som krävs för att våra städer i högre grad än i dag ska planeras och byggas med hänsyn tagen till dagvattenfrågor. Framför allt studerar hon hur de tidiga skedena av planeringsprocessen kan/bör organiseras, samt vilka faktorer som dels hindrar, dels påskyndar utvecklingen mot en mer hållbar dagvattenplanering. Forskningen är i huvudsak aktionsbaserad och utförs i transdisciplinära samarbeten, där de aktörer som är (eller borde vara) ansvariga för utveckling av hållbar dagvattenplanering involveras. För närvarande arbetar Goldkuhl i huvudsak som centrumkoordinator för det nationella kompetenscentret ”DRIZZLE – Centrum för dagvattenhantering”. Hon är även ledare för den Brysselbaserade Europeiska Vattenplattformen WssTP:s arbetsgrupp ”Ecosystem Services”.

 

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

How to achieve cross-functional, collaborative stormwater planning? (2017)

A multiple-case study of Swedish municipalities
Goldkuhl. L, Ljung. S, Viklander. M
Ingår i: Proceedings of EtW2017, 2017
Konferensbidrag

Urban water research in an urban living lab setting (2017)

How does it work?
Goldkuhl. L, Blecken. G, Viklander. M
Ingår i: 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage, Conference Proceedings, 2017
Artikel i tidskrift

Sjunde huset i Kiruna (2016)

Schade. J, Goldkuhl. L
Husbyggaren, nr. 4, s. 29-31
Konferensbidrag

Towards improved actor collaboration for better stormwater management (2016)

Ljung. S, Goldkuhl. L, Viklander. M
Paper presented at : NOVATECH 2016 : International conference NovaTech, Urban Water – Planning and technologies for sustainable management 28/06/2016 - 01/07/2016
Konferensbidrag

Relocating a city, challenges and opportunities for the transition of water infrastructure in Kiruna (2015)

Leonhardt. G, Bacchin. T, Mair. M, Zischg. J, Ljung. S, Rogers. B, et al.
Ingår i: Urban Drainage Modelling 2015, Proceedings of the 10th International Conference of Urban Drainage Modelling, Mont-Sainte-Anne, Québec, Canada 20-23 Swptember 2015, s. 77-84, 2015