Hoppa till innehållet
Per Gren
Per Gren

Per Gren

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Per.Gren@ltu.se
0920-491076
E807 Luleå

Mitt forskningsområde handlar om mätning av mekaniska, akustiska och termiska storheter med optiska metoder. Speciellt jobbar jag med att utveckla och använda metoder för att studera snabba mekaniska förlopp som t.ex. vågutbredning i såväl fasta material som vätskor och gaser. Metoder som jag använder är specklefotografi, pulsad TV holografi, Schlieren, höghastighetsfotografering, termografering och laservibrometri (LDV). Titta gärna på länkarna till metoder, experimentell utrustning och publikationer.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Ice sintering: Dependence of sintering force on temperature, load, duration, and particle size (2022)

Bahaloohoreh. H, Eidevåg. T, Gren. P, Casselgren. J, Forsberg. F, Abrahamsson. P, et al.
Journal of Applied Physics, Vol. 131, nr. 2
Konferensbidrag

3D Spatial Control of Stimulated Raman Scattering Using a Phase Spatial Light Modulator (2021)

Eriksson. R, Gren. P, Sjödahl. M, Ramser. K
Ingår i: Proceedings OSA Imaging and Applied Optics Congress 2021 (3D, COSI, DH, ISA, pcAOP), Optical Society of America, 2021, 3Th2D.4
Artikel i tidskrift

Combustion behavior of pulverized sponge iron as a recyclable electrofuel (2020)

Tóth. P, Ögren. Y, Sepman. A, Gren. P, Wiinikka. H
Powder Technology, Vol. 373, s. 210-219
Artikel i tidskrift

Experimental study of the internal flow in freezing water droplets on a cold surface (2019)

Karlsson. L, Lycksam. H, Ljung. A, Gren. P, Lundström. S
Experiments in Fluids, Vol. 60, nr. 12
Konferensbidrag

Polarization Resolved Dual-View Holographic System for Investigation of Microparticles (2019)

Öhman. J, Gren. P, Sjödahl. M
Ingår i: Proceedings Digital Holography and Three-Dimensional Imaging 2019, Optical Society of America, 2019, Th2A.5