Hoppa till innehållet
Per Gren
Per Gren

Per Gren

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Per.Gren@ltu.se
0920-491076
E807 Luleå

Mitt forskningsområde handlar om mätning av mekaniska, akustiska och termiska storheter med optiska metoder. Speciellt jobbar jag med att utveckla och använda metoder för att studera snabba mekaniska förlopp som t.ex. vågutbredning i såväl fasta material som vätskor och gaser. Metoder som jag använder är specklefotografi, pulsad TV holografi, Schlieren, höghastighetsfotografering, termografering och laservibrometri (LDV). Titta gärna på länkarna till metoder, experimentell utrustning och publikationer.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Experimental investigation of face mask filtration in the 15–150 μm range for stationary flows (2022)

Öhman. J, Gren. P, Sjödahl. M, Lundström. S
Journal of Applied Physics, Vol. 131, nr. 4
Artikel i tidskrift

Ice sintering: Dependence of sintering force on temperature, load, duration, and particle size (2022)

Bahaloohoreh. H, Eidevåg. T, Gren. P, Casselgren. J, Forsberg. F, Abrahamsson. P, et al.
Journal of Applied Physics, Vol. 131, nr. 2
Artikel i tidskrift

Investigation of the spatial generation of stimulated Raman scattering by computer simulations and experiment (2022)

Eriksson. R, Gren. P, Sjödahl. M, Ramser. K
Applied Spectroscopy
Konferensbidrag

3D Spatial Control of Stimulated Raman Scattering Using a Phase Spatial Light Modulator (2021)

Eriksson. R, Gren. P, Sjödahl. M, Ramser. K
Ingår i: Proceedings OSA Imaging and Applied Optics Congress 2021 (3D, COSI, DH, ISA, pcAOP), Optical Society of America, 2021, 3Th2D.4
Artikel i tidskrift

Combustion behavior of pulverized sponge iron as a recyclable electrofuel (2020)

Tóth. P, Ögren. Y, Sepman. A, Gren. P, Wiinikka. H
Powder Technology, Vol. 373, s. 210-219