Per Gren
Per Gren

Per Gren

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Experimentell mekanik
Strömningslära och experimentell mekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Per.Gren@ltu.se
0920-491076
E807 Luleå

Mitt forskningsområde handlar om mätning av mekaniska, akustiska och termiska storheter med optiska metoder. Speciellt jobbar jag med att utveckla och använda metoder för att studera snabba mekaniska förlopp som t.ex. vågutbredning i såväl fasta material som vätskor och gaser. Metoder som jag använder är specklefotografi, pulsad TV holografi, Schlieren, höghastighetsfotografering, termografering och laservibrometri (LDV). Titta gärna på länkarna till metoder, experimentell utrustning och publikationer.

Publikationer

Konferensbidrag

Polarization Resolved Dual-View Holographic System for Investigation of Microparticles (2019)

Öhman. J, Sjödahl. M, Gren. P
Ingår i: OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2019), 2019, Th2A.5
Artikel i tidskrift

Polarization-resolved dual-view holographic system for 3D inspection of scattering particles (2019)

Öhman. J, Gren. P, Sjödahl. M
Applied Optics, Vol. 58, nr. 34, s. G31-G40
Artikel i tidskrift

Spray combustion of biomass fast pyrolysis oil (2019)

Experiments and modeling
Tóth. P, Ögren. Y, Sepma. A, Vikström. T, Gren. P, Wiinikka. H
Fuel, Vol. 237, s. 580-591
Konferensbidrag

Comparison between process simulation and deformation measured by defocused speckle photography (2018)

Wahl. J, Gren. P, Bergström. P, Lindbäck. T, Magnusson. M, Domeij. K, et al.
Ingår i: Speckle 2018, VII International Conference On Speckle Metrology, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2018, 108341K
Artikel i tidskrift

Image analyses of frost heave mechanisms based on freezing tests with free access to water (2018)

Dagli. D, Zeinali. A, Gren. P, Laue. J
Cold Regions Science and Technology, Vol. 146, s. 187-198