Iréne Lernstål Askenryd
Iréne Lernstål Askenryd

Iréne Lernstål Askenryd

Lokalförsörjningschef
Luleå tekniska universitet
Inre- och yttre miljö
Verksamhetsstöd
irene.lernstal.askenryd@ltu.se
0920-491582
B183A Luleå
Jag är fastighetschef vid universitetet vilket innebär att jag tillsammans med mina kollegor inom Inre och yttre miljö svarar för universitetets lokalförsörjning, planering och kontakter med fastighetsägare avseende exv. ombyggnationer.
 
Du når mig enklast på irene.lernstal.askenryd(at)ltu.se eller på telefon 0920-49 15 82.