Jan Lundmark
Jan Lundmark

Jan Lundmark

Chef ITS-infrastruktur
Luleå tekniska universitet
IT Drift och Support
Verksamhetsstöd
jan.lundmark@ltu.se
0920-492014
E1111B Luleå

Gruppchef Infrastruktur vid IT-Service.

Jag arbetar som chef för delområdet infrastruktur vid IT-service. Delområdet har ansvar för planering, drift och felavhjälpning på LTU:s IT-infrastruktur och centrala IT-system.

Jag nås enklast via 0920-49 20 14 eller via jan.lundmark@ltu.se

Välkommen att kontakta mig!