Jan Hedenström
Jan Hedenström

Jan Hedenström

IT-administratör
Luleå tekniska universitet
Studentservice
Verksamhetsstöd
Jan.Hedenstrom@ltu.se
0920-491811
Studenttorget/Servicedesk Luleå

Jag arbetar som IT-administratör vid avdelning VSS Studenttorget

 

Jag arbetar som IT-administratör vid LTUs gemensamma servicefunktion.