Jan Rosenkranz
Jan Rosenkranz

Jan Rosenkranz

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Mineralteknik
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jan.rosenkranz@ltu.se
0920-492183
F1416 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

A comparative study on the effects of dry and wet grinding on mineral flotation separation (2019)

a review
Chelgani. S, Parian. M, Semsari. P, Ghorbani. Y, Rosenkranz. J
Journal of Materials Research and Technology
Artikel i tidskrift

Application of machine learning techniques in mineral phase segmentation for X-ray microcomputed tomography (µCT) data (2019)

Guntoro. P, Tiu. G, Ghorbani. Y, Lund. C, Rosenkranz. J
Minerals Engineering, Vol. 142
Artikel i tidskrift

Dynamic vapor sorption measurement and identification of mineral species in industrial-scale flotation cell samples (2019)

Malm. L, Sand. A, Bolin. N, Rosenkranz. J, Ymén. I
Powder Technology
Artikel i tidskrift

Selective Separation of Hematite by a Synthesized Depressant in Various Scales of Anionic Reverse Flotation (2019)

Tohry. A, Dehghan. R, Chelgani. S, Rosenkranz. J, Rahmani. O
Minerals, Vol. 9, nr. 2