Hoppa till innehållet
Jan-Olov Aidanpää
Jan-Olov Aidanpää

Jan-Olov Aidanpää

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Maskinkonstruktion
Produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Jan-Olov.Aidanpaa@ltu.se
0920-492531
E215 Luleå
presentation1.jpg
Rotordynamisk modell av vattenkraftsrotor med tillhörande egenfrekvenser.

Sammanfattning av arbetsuppgifter

Undervisning 

 • Maskindynamik, M0015T, 7.5p
 • Dynamik i mekaniska system, M7010T, 7.5p
 • Fordonsdynamik, M0019T, 7.5p

Doktorandkurser

 • Rotordynamik, 9p (ca vart annat år)
 • Ickelinjär rotordynamik, 9p (ca vart annat år)

 

Forskning

 • Egen forskning Vattenkraft 30%, SVC
 • Egen forskning Vindkraft 30%, SWPTC, EM
 • Handledare Florian Thiery, SVC
 • Handledare  Erik Synnegård, SVC

 

Bakgrund

Under mina doktorandstudier analyserade jag ickelinjär dynamik och kaos i system med glapp. På den tiden var det av industriellt intresse att veta om ickelinjär dynamik var något som måste beaktas i konstruktioner och om det kunde användas för att förbättra dem. Idag råder inga tvivel om att ickelinjära fenomen kan inträffa men oönskat beteende kan undvikas genom rätt design. En vanlig fråga idag är därför hur oönskade beteenden skall undvikas. I roterande maskiner förekommer flera ickelinjariteter som ej helt kan undvikas. Därför bör ickelinjär dynamik beaktas i designskedet och därmed finns ett behov av att utveckla effektiva verktyg. Sedan jag återvände till universitetet har rotordynamik varit mitt forskningsområde. Tillsammans med doktorander har vi arbetat med ;

 • Kontakt dynamik
 • Optimering av roterande turbomaskiner
 • Fläktar
 • Träfiber defibratorer
 • Dynamik vid skärande bearbetning
 • Nya verktyg för ickelinjär analys
 • Vattenkraftsrotorer
 • Vindkraftverk

Men det är inom området vattenkraftsteknik som vi har bedrivit den mest omfattande forskningsarbetet. I detta område är vi idag starka och vi kommer att utveckla vår verksamhet ytterligre. Inom vattenkraft har vi arbetat med rotorns interaktion med fluid, lager och elektromagnetiska fält. Detta har vi gjort genom samarbete med strömningslära (LTU och Chalmers), maskinelement (LTU) och elektricitetslära (UU).  Vi strävar efter att utveckla dessa modeller av interaktionen för att bättre kunna simulera stationära och transienta beteenden i vattenkraftsrotorer.  Inom det nationella vattenkraftcentret SVC är jag kompetensbärare med ansvar för utvecklingen av rotordynamiken i vattenkraftsapplikationer. Vi kommer därför att arbeta på lång sikt inom detta område. Den kompetens som vi byggt upp inom SVC kan appliceras på andra industriella områden och jag ser stora möjligheter att utveckla dessa nya områden.

Sedan 2012 arbetar jag även inom Vindkraft där jag inom SWPTC är temagruppledare för "kallt klimat". Inom SWPTC utvecklar jag modeller av avisningsförloppet så att olika  system skall kunna jämföras och optimeras framöver. Jag leder även ett större EM-projekt (Vibrationer och laster i vindkraftverk vid islast) med fyra doktorander oh forskare från olika avdelningar på TVM. Avsikten är att kunna modellera isbildning och laster på grund av is så att dynamik och livslängd skall kunna prediktreras framöver. Huvudfinansiärer är;

- SVC, svenskt vattenkraftcentrum

- SWPTC, Svenskt vindkrafts tekniskt centrum

- EM, Energimyndigheten.

Chaos in a vertical jeffcott rotor

Relaterade artiklar

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

Dynamic model for hydropower generators with floating rotor rim (2023)

Rondon. D, Aidanpää. J, Gustavsson. R, Lundin. U, Jeppsson. P
Mechanical systems and signal processing, Vol. 183
Artikel i tidskrift

Numerical and experimental study on the dynamic bearing properties of a four-pad and eight-pad tilting pad journal bearings in a vertical rotor  (2022)

Benti. G, Rondon. D, Gustavsson. R, Aidanpää. J
Journal of energy resources technology, Vol. 144, nr. 1
Artikel i tidskrift

Rotordynamic Characterization of Tilting-Pad Bearings With Eight Pads in Vertical Rotors  (2022)

Rondon. D, Benti. G, Aidanpää. J, Gustavsson. R
Journal of energy resources technology, Vol. 144, nr. 1
Artikel i tidskrift

Speed-Dependent Bearing Models for Dynamic Simulations of Vertical Rotors (2022)

Benti. G, Gustavsson. R, Aidanpää. J
Machines, Vol. 10, nr. 7
Artikel i tidskrift

An Indirect Measurement Methodology to Identify Load Fluctuations on Axial Turbine Runner Blades (2020)

Soltani Dehkharqani. A, Engström. F, Aidanpää. J, Cervantes. M
Sensors, Vol. 20, nr. 24