Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Joachim Enkvist

Forskare
Luleå tekniska universitet
Rättsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Publikationer

Artikel i tidskrift

Platform Privacy (2016)

The Missing Piece of Data Protection Legislation
Westerlund. M, Enkvist. J
JIPITEC, Vol. 7, nr. 1, s. 1-17
Kapitel i bok, del av antologi

Samtyckets betydelse i den digitala miljön (2016)

Enkvist. J
Ingår i: Festskrift
Artikel i tidskrift

Renommésnyltning i den finska marknadsdomstolens rättspraxis (2014)

Enkvist. J
NIR, nr. 2, s. 91-109
Kapitel i bok, del av antologi

Immaterialrättsliga utmaningar i samband med 3D-printning (2013)

Enkvist. J, Andersson. M
Ingår i: BITA'13
Artikel i tidskrift

Personuppgiftsskydd – med särskild betoning på profilering (2013)

Enkvist. J, Westerlund. M
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, nr. 2, s. 85-113