Hoppa till innehållet
Johan Lugnet
Johan Lugnet

Johan Lugnet

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
johan.lugnet@ltu.se
0920-491201
A3407 Luleå

Johan Lugnet, forskare vid ämnet Informationssystem

TJÄNST

Forskare

BIOGRAFI

Johan Lugnet, född och uppväxt i Härnösand. Har en multidisciplinär utbildningsbakgrund från programmet Arena Innovativ Teknik och Företagande vid LTU. Forskningen är inriktad på kunskapsdelning och då främst erfarenhetsbaserad sådan.

 • Teknologie Doktor inom ämnet Produktinnovation, Luleå Tekniska Universitet, Luleå (Mars, 2015). Avhandling: Konversation i Ingenjörsteam - Omvandla erfarenheter till handling
 • Teknisk licentiat i Funktionell Produktutveckling, Luleå Tekniska Universitet, Luleå (Mars, 2012)
 • Civilingenjör Maskinteknik, Arena Innovativ Teknik och Företagande, Luleå Tekniska Universitet, Luleå (Jan, 2010)

View Johan Lugnet's profile on LinkedIn

Experience Sharing
From individual doing to organizational knowing

FORSKNING

En film som delvis beskriver vad min forskning handlar om:

Quest for knowledge

PROJEKT

Pågående:

 • CYNIC – Cyber security in Innovation and Business Communication
 • SYSTAIN – Utveckling och konsumtion i symbios för hållbara produktkedjor
 • Arctic Airborne 3D

Genomförda:

 • Innovations & Industrial Internet (I3)
 • NPA - TARGET: Making Regional Manufacturing Globally Competitive and Innovative
 • CiiR: Centre for Interorganisational Innovation Research
 • DICES: Developing Innovation for Change – Enablers for Sustainability
 • SMaE: Sustainable Manufacturing and Engineering
 • Innovativ produktframtagning med förmågor i fokus – Capabilities for servicification in innovative design
 • KATT: Knowledge Assisted Technology Transfer
 • PIEp Research School: Product Innovation Engineering programme
 • Fuel Efficient Transmission Technology

Publikationer

Konferensbidrag

User-Centred Co-Design in the Pandemic - A Reindeer Case (2022)

Ericson. Å, Lugnet. J, Silawiang. H, Eliasson. L, Wenngren. J
Ingår i: Proceedings of the Design Society, s. 171-180, Cambridges Institutes Press, 2022
Konferensbidrag

Hinder och möjligheter i en digital undervisningsmiljö (2021)

Lugnet. J, Ericson. Å, Wenngren. J
Ingår i: 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Karlstads universitet, 24 november – 25 november 2021, 2021
Artikel i tidskrift

Realization of Agile Methods in Established Processes (2021)

Challenges and Barriers
Lugnet. J, Ericson. Å, Larsson. A
Applied Sciences, Vol. 11, nr. 5
Konferensbidrag

Challenges of Industry 4.0 in SME businesses (2020)

Ericson. Å, Lugnet. J, Solvang. W, Kaartinen. H, Wenngren. J
Ingår i: 2020 3rd International Symposium on Small-scale Intelligent Manufacturing Systems (SIMS), IEEE, 2020
Artikel i tidskrift

Design of Product–Service Systems (2020)

Toward an Updated Discourse
Lugnet. J, Ericson. Å, Larsson. T
Systems, Vol. 8, nr. 4