Dummy image
Dummy image

Kerstin Pettersson

Administrativ chef
Luleå tekniska universitet
VSS KKL, Musik och dans, Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Verksamhetsstöd
Kerstin.Pettersson@ltu.se
0920-492810
A2407 Luleå

Mina arbetsuppgifter

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande. Den administrative chefens huvuduppgift är att utgöra ett stöd för prefekten i planerings-, styrnings- och uppföljningsfrågor. Konkret innebär detta att:

  • samordna institutionens administrativa ärenden
  • arbeta fram beslutsunderlag och göra analyser
  • bereda och föredra ärenden inför beslut
  • leda och utveckla den administrativa gruppens medarbetare och arbetsformer
  • delta i universitetsgemensamma utvecklingsarbeten inom administrationen
  • svara för upprätthållande och fullgörande av policys, rutiner och arbetssätt
  • vara kontakperson för upphandlings-, lokal och personalfrågor
  • ingå i institutionens ledningsgrupp