Kristiina Oksman
Kristiina Oksman

Kristiina Oksman

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Trä och bionanokompositer
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kristiina.oksman@ltu.se
0920-493371
E170a Luleå

Forskningsområden

Trä-plastkompositer
Kompositer från förnyelsebara råvaror
Biokompositer
Biopolymerbaserade nanokompositer

Forskning

Min forskning är inriktad på kompositmaterial från förnyelsebara råvaror med fokus på:

- Processteknologi för kompositer
- Förhållanden mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper
- Kompositernas långsiktiga egenskaper

Min doktorsexamen förvärvade jag 1997, inom termoplastiska träkompositer. Efter en tid som projektledare vid SICOMP (Swedish Institute of Composites) i Piteå utsågs jag 2001 till professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och senare adjungerad professor vid University of Toronto. Jag har samarbetat med Forest Products Laboratory i Madison, USA sedan 1994, där jag har fungerat som gästforskare inom termoplastiska träkompositer och dessutom arbetat i organisationskommittén för Wood Fiber Thermoplastic Composite Conference som hålls vartannat år i Madison. Mina viktigaste samarbetspartners är University of Toronto, Centre for Biocomposites and Biomaterials Processing i Toronto, Kanada; Chalmers; Institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi vid Helsingfors universitet; och Forest Products Laboratory i Madison, USA.

Undervisning

Grundutbildning:

Bio Composites; Processing, Properties and Products

Medverkan i kommande konferenser

Publikationer under framställning

Nanofibers from Bagasse and Rice Straw: Process Optimization and Properties

Authors: ML Hassan, AP Mathew, EA Hassan, NA El-Wakil, K Oksman. (submitted to Wood Sci and Tech)

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

A method for preparing epoxy-cellulose nanofiber composites with an oriented structure (2019)

Nissilä. T, Oksman. K, Hietala. M
Composites. Part A, Applied science and manufacturing, Vol. 125
Artikel i tidskrift

Crystallization of triethyl-citrate-plasticized poly(lactic acid) induced by chitin nanocrystals (2019)

Singh. S, Maspoch. M, Oksman. K
Journal of Applied Polymer Science, Vol. 136, nr. 36
Artikel i tidskrift

Effect of Unbleached Rice Straw Cellulose Nanofibers on the Properties of Polysulfone Membranes (2019)

Hassan. M, Zeid. R, Abou-Elseoud. W, Hassan. E, Berglund. L, Oksman. K
Polymers, Vol. 11, nr. 6
Konferensbidrag

Evaluation of mechanical properties of poly(lactic acid)/cellulose nanocrystal nanocomposites: A comparative study of conventional tensile test and small punch test (2019)

Singh. S, Rodriguez. C, Santana. O, Oksman. K, Maspoch. M
Paper presented at : 36th Conference of the Spanish Group of Fracture, (GEF) 2019,Sivilla, Spain, 3-5 April, 2019
Artikel i tidskrift

Fabrication and characterization of novel bilayer scaffold from nanocellulose based aerogel for skin tissue engineering applications (2019)

Ghafari. R, Jonoobi. M, Mohammadi Amirabad. L, Oksman. K, Taheri. A
International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 136, s. 796-803