Hoppa till innehållet
Kristiina Oksman
Kristiina Oksman

Kristiina Oksman

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Trä och bionanokompositer
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kristiina.oksman@ltu.se
0920-493371
E170a Luleå

Forskningsområden

Trä-plastkompositer
Kompositer från förnyelsebara råvaror
Biokompositer
Biopolymerbaserade nanokompositer

Forskning

Min forskning är inriktad på kompositmaterial från förnyelsebara råvaror med fokus på:

- Processteknologi för kompositer
- Förhållanden mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper
- Kompositernas långsiktiga egenskaper

Min doktorsexamen förvärvade jag 1997, inom termoplastiska träkompositer. Efter en tid som projektledare vid SICOMP (Swedish Institute of Composites) i Piteå utsågs jag 2001 till professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och senare adjungerad professor vid University of Toronto. Jag har samarbetat med Forest Products Laboratory i Madison, USA sedan 1994, där jag har fungerat som gästforskare inom termoplastiska träkompositer och dessutom arbetat i organisationskommittén för Wood Fiber Thermoplastic Composite Conference som hålls vartannat år i Madison. Mina viktigaste samarbetspartners är University of Toronto, Centre for Biocomposites and Biomaterials Processing i Toronto, Kanada; Chalmers; Institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi vid Helsingfors universitet; och Forest Products Laboratory i Madison, USA.

Undervisning

Grundutbildning:

Bio Composites; Processing, Properties and Products

Medverkan i kommande konferenser

Publikationer under framställning

Nanofibers from Bagasse and Rice Straw: Process Optimization and Properties

Authors: ML Hassan, AP Mathew, EA Hassan, NA El-Wakil, K Oksman. (submitted to Wood Sci and Tech)

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Nanocellulose composite wound dressings for real-time pH wound monitoring (2023)

Eskilson. O, Zattarin. E, Berglund. L, Oksman. K, Hanna. K, Rakar. J, et al.
Materials Today Bio, Vol. 19
Artikel i tidskrift

Biopolymer Blends of Poly(lactic acid) and Poly(hydroxybutyrate) and Their Functionalization with Glycerol Triacetate and Chitin Nanocrystals for Food Packaging Applications (2022)

Patel. M, Hansson. F, Pitkänen. O, Geng. S, Oksman. K
ACS Applied Polymer Materials, Vol. 4, nr. 9, s. 6592-6601
Artikel i tidskrift

Characteristics of Cellulose Nanofibrils from Transgenic Trees with Reduced Expression of Cellulose Synthase Interacting 1 (2022)

Jonasson. S, Bünder. A, Berglund. L, Niittylä. T, Oksman. K
Nanomaterials, Vol. 12, nr. 19
Artikel i tidskrift

Chemical and molecular structure transformations in atomistic conformation of cellulose nanofibers under thermal environment (2022)

Pakharenko. V, Dias. O, Mukherjee. S, Konar. S, Singh. C, Oksman. K, et al.
npj Materials Degradation, Vol. 6
Artikel, forskningsöversikt

Current international research into cellulose as a functional nanomaterial for advanced applications (2022)

Eichhorn. S, Etale. A, Wang. J, Berglund. L, Li. Y, Cai. Y, et al.
Ingår i: Journal of Materials Science