Kristiina Oksman
Kristiina Oksman

Kristiina Oksman

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Trä och bionanokompositer
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kristiina.oksman@ltu.se
0920-493371
E170a Luleå

Forskningsområden

Trä-plastkompositer
Kompositer från förnyelsebara råvaror
Biokompositer
Biopolymerbaserade nanokompositer

Forskning

Min forskning är inriktad på kompositmaterial från förnyelsebara råvaror med fokus på:

- Processteknologi för kompositer
- Förhållanden mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper
- Kompositernas långsiktiga egenskaper

Min doktorsexamen förvärvade jag 1997, inom termoplastiska träkompositer. Efter en tid som projektledare vid SICOMP (Swedish Institute of Composites) i Piteå utsågs jag 2001 till professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och senare adjungerad professor vid University of Toronto. Jag har samarbetat med Forest Products Laboratory i Madison, USA sedan 1994, där jag har fungerat som gästforskare inom termoplastiska träkompositer och dessutom arbetat i organisationskommittén för Wood Fiber Thermoplastic Composite Conference som hålls vartannat år i Madison. Mina viktigaste samarbetspartners är University of Toronto, Centre for Biocomposites and Biomaterials Processing i Toronto, Kanada; Chalmers; Institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi vid Helsingfors universitet; och Forest Products Laboratory i Madison, USA.

Undervisning

Grundutbildning:

Bio Composites; Processing, Properties and Products

Medverkan i kommande konferenser

Publikationer under framställning

Nanofibers from Bagasse and Rice Straw: Process Optimization and Properties

Authors: ML Hassan, AP Mathew, EA Hassan, NA El-Wakil, K Oksman. (submitted to Wood Sci and Tech)

 

 

Publikationer

Konferensbidrag

Adsorption of Carbon Dioxide on Cellulose Nanofiber-Based Monolithic Cryogels Impregnated with Acetylated Cellulose Nanocrystals (2018)

Wei. J, Geng. S, Sarmad. S, Hedlund. J, Oksman. K
Paper presented at : 72nd Forest Products Society (FPS) International Convention, Madison, Wisconsin, USA, June 11–14, 2018
Artikel i tidskrift

Aligned plasticized polylactic acid cellulose nanocomposite tapes (2018)

Effect of drawing conditions
Singh. A, Geng. S, Herrera Vargas. N, Oksman. K
Composites. Part A, Applied science and manufacturing, ISSN: 1359-835X, Vol. 104, s. 101-107
Konferensbidrag

Aligned polylactic acid based nanocomposite reinforced using a tiny amount of functionalized cellulose nanofibers (2018)

Geng. S, Yao. K, Zhou. Q, Oksman. K
Paper presented at : 72nd Forest Products Society (FPS) International Convention, Madison, Wisconsin, USA, June 11–14, 2018
Konferensbidrag

Aligned-porous-structured poly(vinyl alcohol) foams with cellulose nanocrystals (2018)

Tanpichai. S, Oksman. K
Ingår i: AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics (AIP), 2018, 020007
Artikel i tidskrift

Biodegradation and ecotoxicological impact of celluose nanocomposites in municipal solid waste composting (2018)

Salehpour. S, Jonoobi. M, Ahmadzadeh. M, Siracusa. V, Rafieian. F, Oksman. K
International Journal of Biological Macromolecules, ISSN: 0141-8130, Vol. 111, s. 264-270