Kristiina Oksman
Kristiina Oksman

Kristiina Oksman

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Trä och bionanokompositer
Materialvetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
kristiina.oksman@ltu.se
0920-493371
E170a Luleå

Forskningsområden

Trä-plastkompositer
Kompositer från förnyelsebara råvaror
Biokompositer
Biopolymerbaserade nanokompositer

Forskning

Min forskning är inriktad på kompositmaterial från förnyelsebara råvaror med fokus på:

- Processteknologi för kompositer
- Förhållanden mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper
- Kompositernas långsiktiga egenskaper

Min doktorsexamen förvärvade jag 1997, inom termoplastiska träkompositer. Efter en tid som projektledare vid SICOMP (Swedish Institute of Composites) i Piteå utsågs jag 2001 till professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och senare adjungerad professor vid University of Toronto. Jag har samarbetat med Forest Products Laboratory i Madison, USA sedan 1994, där jag har fungerat som gästforskare inom termoplastiska träkompositer och dessutom arbetat i organisationskommittén för Wood Fiber Thermoplastic Composite Conference som hålls vartannat år i Madison. Mina viktigaste samarbetspartners är University of Toronto, Centre for Biocomposites and Biomaterials Processing i Toronto, Kanada; Chalmers; Institutionen för tillämpad kemi och mikrobiologi vid Helsingfors universitet; och Forest Products Laboratory i Madison, USA.

Undervisning

Grundutbildning:

Bio Composites; Processing, Properties and Products

Medverkan i kommande konferenser

Publikationer under framställning

Nanofibers from Bagasse and Rice Straw: Process Optimization and Properties

Authors: ML Hassan, AP Mathew, EA Hassan, NA El-Wakil, K Oksman. (submitted to Wood Sci and Tech)

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

A promising process to modify cellulose nanofibers for carbon dioxide (CO2) adsorption (2020)

Sepahvand. S, Jonoobi. M, Ashori. A, Gauvin. F, Brouwers. H, Oksman. K, et al.
Carbohydrate Polymers, Vol. 230
Artikel i tidskrift

Effect of Chitin Nanocrystals on Crystallization and Properties of Poly(lactic acid)-Based Nanocomposites (2020)

Singh. S, Patel. M, Schwendemann. D, Zaccone. M, Geng. S, Maspoch. M, et al.
Polymers, Vol. 12, nr. 3
Artikel i tidskrift

Green carbon nanofiber networks for advanced energy storage (2020)

Wei. J, Geng. S, Pitkänen. O, Jarvinen. T, Kordas. K, Oksman. K
ACS Applied Energy Materials, Vol. 3, nr. 4, s. 3530-3540
Artikel i tidskrift

Isolation and characterization of cellulose nanofibers from aspen wood using derivatizing and non-derivatizing pretreatments (2020)

Jonasson. S, Bünder. A, Niittylä. T, Oksman. K
Cellulose (London), Vol. 27, nr. 1, s. 185-203
Artikel i tidskrift

Large-scale manufacturing of ultra-strong, strain-responsive poly(lactic acid)-based nanocomposites reinforced with cellulose nanocrystals (2020)

Geng. S, Wloch. D, Herrera. N, Oksman. K
Composites Science And Technology, Vol. 194