Lars Bäckström
Lars Bäckström

Lars Bäckström

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Rättsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
lars.backstrom@ltu.se
0920-491710
A514 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

Enjoy now or Later (2017)

An Explanation of Elderly Recipients’ Preferences Regarding Luxury Gifts
Kazeminia. A, Bäckström. L, Pitt. L
Ingår i: The Customer is NOT Always Right?, Marketing Orientations in a Dynamic Business World, s. 425, 2017