Lena Abrahamsson
Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Lena.Abrahamsson@ltu.se
0920-492107
A154 Luleå

Forskning om produkton, organisation och genus

Lena Abrahamsson är ämnesföreträdare och professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Hennes forskning handlar om produktion- och organisationsutveckling och arbetsmiljö, framför allt inom industrin. Ett aktuellt område är gruvor och hållbar utveckling. Ett genomgående tema är genus och jämställdhet. Hon handleder doktorander och verkar som projektledare i ett flertal pågående forskningsprojekt. Inom civilingenjörsprogrammet Teknisk design undervisar hon i kurserna "Organisationsutveckling" och "Produktion och arbetsorganisation" och "Arbetsplatsanalys". Hon är ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd och viceordförande i FORTEs styrelse. Sedan 2016 är hon prodekan för tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. 

Aktuellt

Aktuella projekt 

  1. SIMS, Sustainable intelligent Mining Systems (our part is mainly in WP 8 Attractive workplaces). 2017-2020. EU Horizon 2020.
  2. SLO, Social licence to operate (our part focuses mining companies and sustainability). 2017. VINNOVA-SIP-Strim.
  3. EBaR, Environmental Battery Recirculation (our part includes analyses of the working conditions for the operators and to suggest improved working methods and workplace design for the industrial furnace). 2017-2018. MISTRA.
  4. LTU Gender Contact Point. 2016-2017. ERUF. Tillsammans med Paula Wennberg, CDT. 
  5. Cracks in the workers’ collective – windows for change towards gender equal mining workplaces. 2015-2017. FORTE. Tillsammans med Ylva Fältholm, Eira Andersson mfl.

Några tidigare projekt 

  1. Undoing gender in the innovation systems of the Swedish mining industry – a pilot study. 2015-2016. VINNOVA SIP-STRIM. Tillsammans med Ylva Fältholm och Cathrine Norberg.
  2. SEARCH, Nordic Mining and the search for Women. Designing new gender equality interventionsNordMin. 2014-2016. 
  3. Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer2014-2015. VINNOVA. 
  4. Jakten på malmen och kvinnorna: en förstudie om jämställdhetsåtgärder i gruvnäringen. LKAB, Boliden. 2014. 
  5. Framtidsoperatören. 2011-2014. VINNOVA. Tillsammans med forskgrupp vid Chalmers.

Kort meritförteckning

Jag kommer från Kalix, men har bott i Luleå sedan 1985 då jag började studera på civilingenjörsutbildningen Industriell arbetsmiljö (numera Teknisk design) här på Luleå tekniska universitet (LTU). 1990-1995 arbetade jag som civilingenjör och konsult på Ifa produktions­utveckling AB med arbetsmiljö-, produktions- och organisationsförändringar i industriföretag. Hösten 1995 började jag som doktorand på Industriell produktions­miljö, Institutionen för arbetsvetenskap, LTU. Mina tre första år som doktorand följde jag den första forskarskolan för kvinnor på teknisk fakultet på LTU. Jag disputerade februari 2000 med avhandlingen "Att återställa ordningen" (Borea bokförlag) och har därefter arbetat som forskarassistent, lektor, docent (sedan 2003) och sedan 2006 som professor i arbetsvetenskap, 2013-2016 som professor i genus & teknik och sedan 2016 som professor i industriell produktionsmiljö. 2001 var jag gästforskare vid University of Wollongong, NSW, Australien. 2002-2005 var jag föreståndare för forskarskolan Arena lärande vid LTU. 2007-2010 var jag koordinator för fokusområdet LUPO, Produktion och organisation, vid LTU. 2013-2015 var jag ordförande i LTUs anställningsnämnd 1. Från och med 2016 är jag prodekan vid tekniska fakulteten och vice ordförande för tekniska fakultetsnämnden.  

Sedan 2010 är jag ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd. Under åren 2012-2015 var jag ledamot i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. 2010-2015 var jag ordförande för FORTEs granskningskommitté Arbetsmarknad och sedan 2013 är jag ledamot i styrelsen för FORTE. Från och med 2016 är jag vice ordförande i FORTEs styrelse. 

Privat

På fritiden blir det många roliga och intressanta resor, både långa och korta. Här hemma dyker det ständigt upp nya trevliga byggprojekt kring mina och Jans gamla hus, ett i stan här i Luleå och ett på landet i Råneå älvdal. Jag roar mig också med att fotografera och läsa deckare. Men också med motion och av att njuta av naturen. På sommaren blir det kanotpaddling, skogspromenader och en del orientering. På vintern åker vi skidor och skridskor. 2011-2014 var jag ordförande och ledamot i styrelsen för Luleå basket (SM-guld 2014, 2015 och 2016!).

Publikationer

Artikel i tidskrift

Attracting young people to the mining industry (2018)

six recommendations
Johansson. J, Johansson. B, Lööw. J, Nygren. M, Abrahamsson. L
International Journal of Mining and Mineral Engineering, ISSN: 1754-890X, Vol. 9, nr. 2, s. 94-108
Artikel i tidskrift

Gender-equal organizations as a prerequisite for workplace learning (2018)

Johansson. K, Abrahamsson. L
Learning Organization, ISSN: 0969-6474, Vol. 25, nr. 1, s. 10-18
Artikel i tidskrift

Omförhandling i gruvan? (2017)

om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen
Ringblom. L, Abrahamsson. L
Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN: 1654-5443, Vol. 38, nr. 1-2, s. 33-54
Artikel i tidskrift

Work and Organization in a Digital Industrial Context (2017)

Johansson. J, Abrahamsson. L, Bergvall-Kåreborn. B, Fältholm. Y, Grane. C, Wykowska. A
Management Revue, ISSN: 0935-9915, Vol. 28, nr. 3, s. 281-297
Artikel i tidskrift

Challenges in obtaining a social licence to mine (2016)

Abrahamsson. L, Lööw. J, Nygren. M, Segerstedt. E
AusIMM Bulletin, Vol. 6