Lena Abrahamsson
Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Lena.Abrahamsson@ltu.se
0920-492107
A154 Luleå

Forskning om produkton, organisation och jämställdhet

Lena Abrahamsson är ämnesföreträdare och professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Hennes forskning handlar om produktion- och organisationsutveckling, kön/genus och arbetsmiljö, framför allt inom industrin. Ett aktuellt område är gruvor och hållbar utveckling. Genomgående teman är jämställdhet och hållbarhet. Hon handleder doktorander och verkar som projektledare i forskningsprojekt. Inom civilingenjörsprogrammet Teknisk design undervisar hon i kurserna "Organisationsutveckling" och "Produktion och arbetsorganisation" och "Arbetsplatsanalys". Sedan 2019 är hon dekan för tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Hon är även ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd, styrelseledamot i Blekinge tekniska högskola samt ordförande i Georange.

Aktuellt

Aktuella projekt 

 1. Produktion 4.0. TIllsammans med Magnus Stenberg. IUC Norr är projektägare. 2018-2021. ERUF. 
 2. ARB 4.0, Attractive workplaces through Industry 4.0. Together with Jan Johansson, Therese Öhrling och Fredrik Sjögren. 2018-2022. VINNOVA, SSAB and IF Metall.
 3. SUNI, Smart Unions in New Industry. Together with Jan Johansson. 2018-2020. EU Horizon 2020. 
 4. SIMS, Sustainable intelligent Mining Systems (our part is mainly in WP 8 Attractive workplaces). Together with Jan Johansson and Joel Lööw. Atlas Copco is project owner and leader. 2017-2020. EU Horizon 2020.
 5. PosTech, Positioneringsteknik för tung verkstadsindustri. Together with Joel Lööw and Camilla Grane. Swerea Mefos is project owner and leader. Our part is on human-technology-interaction and organisation. 2017-2018. VINNOVA.

Några tidigare projekt 

 1. EBaR, Environmental Battery Recirculation (our part includes analyses of the working conditions for the operators and to suggest improved working methods and workplace design for the industrial furnace). Together with Joel Lööw. Swerea Mefos is project owner and leader. 2017-2018. MISTRA.
 2. Diversity, gender equality and attractive workplaces in the Swedish mining industry. 2017-2018. VINNOVA-SIP-Strim.
 3. LTU Gender Contact Point. 2016-2017. ERUF. Tillsammans med Paula Wennberg, CDT. 
 4. Cracks in the workers’ collective – windows for change towards gender equal mining workplaces. 2015-2017. FORTE. Tillsammans med Ylva Fältholm, Eira Andersson mfl.
 5. SEARCH, Nordic Mining and the search for Women. Designing new gender equality interventionsNordMin. 2014-2016. 
 6. Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer2014-2015. VINNOVA. 

Kort meritförteckning

Jag kommer från Kalix, men har bott i Luleå sedan 1985 då jag började studera på civilingenjörsutbildningen Industriell arbetsmiljö (numera Teknisk design) här på Luleå tekniska universitet (LTU). 1990-1995 arbetade jag som civilingenjör och konsult på Ifa produktions­utveckling AB med arbetsmiljö-, produktions- och organisationsförändringar i industriföretag. Hösten 1995 började jag som doktorand på Industriell produktions­miljö, Institutionen för arbetsvetenskap, LTU. Mina tre första år som doktorand följde jag den första forskarskolan för kvinnor på teknisk fakultet på LTU. Jag disputerade februari 2000 med avhandlingen "Att återställa ordningen" (Borea bokförlag) och har därefter arbetat som forskarassistent, lektor, docent (sedan 2003) och sedan 2006 som professor i arbetsvetenskap, 2013-2016 som professor i genus & teknik och sedan 2016 som professor i industriell produktionsmiljö. 2001 var jag gästforskare vid University of Wollongong, NSW, Australien. 2002-2005 var jag föreståndare för forskarskolan Arena lärande vid LTU. 2007-2010 var jag koordinator för fokusområdet LUPO, Produktion och organisation, vid LTU. 2013-2015 var jag ordförande i LTUs anställningsnämnd 1. 2016-2018 var jag prodekan vid teknisk fakultet och vice ordförande för tekniska fakultetsnämnden. 2019-2021 är jag dekan vid teknisk fakultet och ordförande för den tekniska fakultetsnämnden. 

Sedan 2010 är jag ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd. 2010-2015 var jag ordförande för FORTEs granskningskommitté Arbetsmarknad. Under åren 2012-2015 var jag ledamot i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. 2013-2018 var jag ledamot i styrelsen för FORTE och 2016-2018 var jag vice ordförande i FORTEs styrelse. Från och med 2018 är jag ledamot i styrelsen för Blekinge tekniska högskola samt även ordförande för Georange, en oberoende ideell förening inom gruvsektorn. 

Privat

På fritiden blir det många roliga och intressanta resor, både långa och korta. Här hemma dyker det ständigt upp nya trevliga byggprojekt kring mina och Jans gamla hus, ett i stan här i Luleå och ett på landet i Råneå älvdal. Jag roar mig också med att fotografera och läsa deckare. Men också med motion och av att njuta av naturen. På sommaren blir det kanotpaddling, skogspromenader och en del orientering. På vintern åker vi skidor och skridskor. 2011-2014 var jag ordförande och ledamot i styrelsen för Luleå basket (SM-guld 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018!).

Publikationer

Artikel i tidskrift

Diversity of livelihoods and social sustainability in established mining communities (2019)

Segerstedt. E, Abrahamsson. L
The Extractive Industries and Society, Vol. 6, nr. 2, s. 610-619
Artikel i tidskrift

Mining 4.0—the Impact of New Technology from a Work Place Perspective (2019)

Lööw. J, Abrahamsson. L, Johansson. J
Mining, Metallurgy & Exploration, Vol. 36, nr. 4, s. 701-707
Artikel i tidskrift

Attracting young people to the mining industry (2018)

six recommendations
Johansson. J, Johansson. B, Lööw. J, Nygren. M, Abrahamsson. L
International Journal of Mining and Mineral Engineering, Vol. 9, nr. 2, s. 94-108
Artikel i tidskrift

Gender-equal organizations as a prerequisite for workplace learning (2018)

Johansson. K, Abrahamsson. L
Learning Organization, Vol. 25, nr. 1, s. 10-18
Artikel i tidskrift

Omförhandling i gruvan? (2017)

om kön, arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen
Ringblom. L, Abrahamsson. L
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 38, nr. 1-2, s. 33-54