Hoppa till innehållet
Lena Abrahamsson
Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
lena.abrahamsson@ltu.se
0920-492107
A154 Luleå

Framtidens hållbara och jämställda arbetsplatser

Lena Abrahamsson är ämnesföreträdare och professor i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet (LTU). Hon är biträdande vetenskaplig ledare för LTUs framtidsområde "Creaternity". Hon är även ledamot i styrelsen för Blekinge tekniska högskola (BTH). Hennes forskning handlar om produktions- och organisationsutveckling, kön/genus och arbetsmiljö, framför allt inom industrin. Några aktuella projekt handlar om digitalisering, grön industriell omställning och framtidens arbete. Övergripande teman är jämställdhet och hållbarhet. Hon leder en forskargrupp på 29 personer, handleder doktorander och verkar som projektledare i forskningsprojekt. Inom civilingenjörsprogrammet Teknisk design undervisar hon främst i kurserna "Organisationsutveckling" och "Produktion och arbetsorganisation"

Relaterade länkar

  1. Några aktuella forskningsprojekt 

  1. Färdplan för attraktivt, inkluderande och hållbart gruvarbete. 2022–2025. Vinnova.
  2. Green work in a green mine – den gröna industriella transformatinens effekter på arbete, teknik och organisation. 2022–2025. LTU. 
  3. EquaStream, jämställdhet i akademin (samarbete i Östersjöregionen). 2022–2023. SI.
  4. Arbetsmiljöarbete – forskningsöversikt och analys. 2022. Mynak.
  5. Kön, arbete och teknik i mansdominerade organisationer. Slutsatser från gruvindustrin2020–2022. Forte. 
  6. NEXGEN SIMS – Next generation carbon neutral pilots for smart intelligent mining systems (our part: The digital mine worker). 2021–2024. EU.
  7. ENGIE, Encouraging girls to study geosciences and engineering. 2020-2022. EU Horizon 2020.

 

Kort meritförteckning

Jag kommer från Kalix, men har bott i Luleå sedan 1985 då jag började studera på civilingenjörsutbildningen Industriell arbetsmiljö (numera Teknisk design) här på Luleå tekniska universitet (LTU). 1990-1995 arbetade jag som civilingenjör och konsult på Ifa produktions­utveckling AB med arbetsmiljö-, produktions- och organisationsförändringar i industriföretag. Hösten 1995 började jag som doktorand på Industriell produktions­miljö, Institutionen för arbetsvetenskap, LTU. Mina tre första år som doktorand följde jag den första forskarskolan för kvinnor på teknisk fakultet på LTU. Jag disputerade februari 2000 med avhandlingen "Att återställa ordningen" (Borea bokförlag) och har därefter arbetat som forskarassistent, lektor, docent (sedan 2003) och sedan 2006 som professor i arbetsvetenskap, 2013-2016 som professor i genus & teknik och sedan 2016 som professor i industriell produktionsmiljö. 2001 var jag gästforskare vid University of Wollongong, NSW, Australien. 2002-2005 var jag föreståndare för forskarskolan Arena lärande vid LTU. 2007-2010 var jag koordinator för fokusområdet LUPO, Produktion och organisation, vid LTU. 2013-2015 var jag ordförande i LTUs anställningsnämnd 1. 2016-2018 var jag prodekan vid teknisk fakultet och vice ordförande för tekniska fakultetsnämnden. 2019-2021 var jag dekan vid teknisk fakultet och ordförande för den tekniska fakultetsnämnden. Sedan 2022 är jag biträdande vetenskaplig ledare för LTUs framtidsområde Creaternity.

2010-2019 var jag ledamot i Arbetsmiljöverkets insynsråd. 2010-2015 var jag ordförande för FORTEs granskningskommitté Arbetsmarknad. Under åren 2012-2015 var jag ledamot i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet. 2013-2018 var jag ledamot i styrelsen för FORTE och 2016-2018 var jag vice ordförande i FORTEs styrelse. Från och med 2018 är jag ledamot i styrelsen för Blekinge tekniska högskola. 

Privat

På fritiden blir det många roliga och intressanta resor, både långa och korta. Här hemma dyker det ständigt upp nya trevliga byggprojekt kring mina och Jans gamla hus, ett i stan här i Luleå och ett på landet i Råneå älvdal. Jag roar mig också med att fotografera och läsa deckare. Men också med motion och av att njuta av naturen. På sommaren blir det kanotpaddling, skogspromenader och en del orientering. På vintern åker vi skidor och skridskor. 2011-2014 var jag ordförande och ledamot i styrelsen för Luleå basket.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Industri 4.0 - Vargen kommer eller guds gåva till mänskligheten (2022)

Lundmark. F, Abrahamsson. L, Johansson. J
Ingår i: Framtidens arbetsliv
Artikel i tidskrift

Can new technology challenge macho-masculinities? (2021)

The case of the mining industry
Abrahamsson. L, Johansson. J
Mineral Economics, Vol. 34, nr. 2, s. 263-275
Artikel i tidskrift

Digitalisation and Sustainable work (2021)

obstacles and pathways
Abrahamsson. L, Johansson. J
European Journal of Workplace Innovation, Vol. 6, nr. 2, s. 187-197
Artikel, forskningsöversikt

Licensing acceptance in a mineral-rich welfare state: Critical reflections on the social license to operate in Sweden (2020)

Poelzer. G, Lindahl. K, Segerstedt. E, Abrahamsson. L, Karlsson. M
Ingår i: The Extractive Industries and Society
Artikel i tidskrift

Diversity of livelihoods and social sustainability in established mining communities (2019)

Segerstedt. E, Abrahamsson. L
The Extractive Industries and Society, Vol. 6, nr. 2, s. 610-619