Hoppa till innehållet
Andreas Lennartsson
Andreas Lennartsson

Andreas Lennartsson

Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
andreas.lennartsson@ltu.se
0920-492379
T2368 Luleå

Forskning

Mitt forskningsområde är inom basmetallernas metallurgi med fokus på processmodellering och fördelning av element. Det övergripande målet med min forskning är att finna kloka processvägar för varierande råmaterial vid utvinning av basmetaller.  Mitt angreppssätt är att använda processmodellering som basers på termodynamik tillsammans med karakterisering av material samt experimentellt arbete.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Processmetallurgi som ges på avancerad nivå. I samma kurs är jag även lärare inom basmetallernas metallurgi. Jag undervisar även inom kursen Högtemperaturprocesser där jag lär ut mass- och värmebalanser, termodynamiska diagram samt lösningars termodynamik. Jag är även inblandad i handledning av studentprojekt och examensarbeten.  

Utbildning

I oktober 2015 erhöll jag min doktorsexamen från Luleå tekniska universitet med min avhandling ”Kloka processvägar för varierande råmaterial vid utvinning av basmetaller”. Jag tog min civilingenjörsexamen inom kemiteknik med inriktning mot biokemisk och kemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet år 2005

Publikationer

Artikel i tidskrift

High-Temperature Behavior of Spent Li-Ion Battery Black Mass in Inert Atmosphere (2022)

Babanejad. S, Ahmed. H, Andersson. C, Samuelsson. C, Lennartsson. A, Hall. B, et al.
Journal of Sustainable Metallurgy, Vol. 8, s. 566-581
Konferensbidrag

Industrial Slag Cleaning of Reduced Iron Silicate Slag - Effect of Process Parameters and Slag Modification (2022)

Isaksson. J, Vikström. T, Lennartsson. A, Andersson. A, Samuelsson. C
Ingår i: Proceedings of Copper 2022 international conference, Volume 3: The Igor Wilkomirsky symposium on pyrometallurgy, s. 22-40, 2022
Artikel i tidskrift

Redistribution of Minor and Trace Elements During Roasting of Cu-Rich Complex Concentrate in Inert Atmosphere (2022)

Prasad. P, Thomas. H, Lennartsson. A, Samuelsson. C
Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, Vol. 53, nr. 3, s. 1875-1893
Artikel i tidskrift

A Mineralogical Investigation on Volatilization of Impurity Elements from Cu-Rich Polymetallic Concentrates During Roasting in Inert Atmosphere (2021)

Prasad. P, McElroy. I, Lennartsson. A, Samuelsson. C
Metallurgical and materials transactions. B, process metallurgy and materials processing science, Vol. 52, nr. 2, s. 764-777
Artikel i tidskrift

Influence of process parameters on copper content in reduced iron silicate slag in a settling furnace (2021)

Isaksson. J, Vikstrom. T, Lennartsson. A, Samuelsson. C
Metals, Vol. 11, nr. 6