Andreas Lennartsson
Andreas Lennartsson

Andreas Lennartsson

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
andreas.lennartsson@ltu.se
0920-492379
F1326 Luleå

Forskning

Mitt forskningsområde är inom basmetallernas metallurgi med fokus på processmodellering och fördelning av element. Det övergripande målet med min forskning är att finna kloka processvägar för varierande råmaterial vid utvinning av basmetaller.  Mitt angreppssätt är att använda processmodellering som basers på termodynamik tillsammans med karakterisering av material samt experimentellt arbete.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Processmetallurgi som ges på avancerad nivå. I samma kurs är jag även lärare inom basmetallernas metallurgi. Jag undervisar även inom kursen Högtemperaturprocesser där jag lär ut mass- och värmebalanser, termodynamiska diagram samt lösningars termodynamik. Jag är även inblandad i handledning av studentprojekt och examensarbeten.  

Utbildning

I oktober 2015 erhöll jag min doktorsexamen från Luleå tekniska universitet med min avhandling ”Kloka processvägar för varierande råmaterial vid utvinning av basmetaller”. Jag tog min civilingenjörsexamen inom kemiteknik med inriktning mot biokemisk och kemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet år 2005

Publikationer

Artikel i tidskrift

Understanding the bottom buildup in an electric copper smelting furnace by thermodynamic calculations (2019)

Lennartsson. A, Engström. F, Björkman. B, Samuelsson. C
Canadian metallurgical quarterly, ISSN: 0008-4433, Vol. 58, nr. 1, s. 89-95
Artikel i tidskrift

Large-Scale WEEE Recycling Integrated in an Ore-Based Cu-Extraction System (2018)

Lennartsson. A, Engström. F, Samuelsson. C, Björkman. B, Pettersson. J
Journal of Sustainable Metallurgy, ISSN: 2199-3823, Vol. 4, nr. 2, s. 222-232
Artikel i tidskrift

The effect of disintegrated iron-ore pellet dust on deposit formation in a pilot-scale pulverized coal combustion furnace (2018)

Part II: Thermochemical equilibrium calculations and viscosity estimations
Sefidari. H, Lindblom. B, Wiinikka. H, Nordin. L, Lennartsson. A, Mouzon. J, et al.
Fuel processing technology, ISSN: 0378-3820, Vol. 180, s. 189-206
Konferensbidrag

Application of FactSage in Education within Process Metallurgy at Luleå University of Technology (2017)

Lennartsson. A
Paper presented at : GTT Annual Workshop 2017, Herzogenrath-Kohlscheid, Germany, 28-30 June 2017
Artikel i tidskrift

Characterisation of buildup in an electric furnace for smelting copper concentrate (2015)

Lennartsson. A, Engström. F, Björkman. B, Samuelsson. C
Canadian metallurgical quarterly, ISSN: 0008-4433, Vol. 54, nr. 4, s. 477-484