Lena Manderstedt
Lena Manderstedt

Lena Manderstedt

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Lena.Manderstedt@ltu.se
0920-491962
A2410 Luleå

Forskningsområden- och intressen

Jag har ett brett intresse för utbildningsfrågor i allmänhet och svenskämnesdidaktiska frågor i synnerhet, och har i min forskning ägnat mig åt olika områden som litteraturdidaktik i förhållande till medier och ungdomskultur samt språk- och litteraturdidaktik i skolans styrdokument.Ett särskilt intresse riktas mot att betrakta fan gemenskaper och andra sociala medier som litterära mötesplatser och som rum för förhandling och omförhandling av normer, värden och identitet.

Jag disputerade 2013 på en doktorsavhandling med titeln Växelspel med förhinder: Skärningspunkter i verksamhetsförlagd svensklärarutbildning. Den handlar om hur verksamhetsförlagd utbildning (VFU) formuleras i utbildningsdokument och utsagor i svensklärarutbildningen. https://pure.ltu.se/portal/files/42586052/Lena_Manderstedt.Komplett.pdf

Under några år var jag redaktör för Svensklärarföreningens årsskrift där fokus legat på ny forskning med relevans för skolan och svenskämnet.

Forskningsintressen: (Sociala) medier och kulturstudier: rum/platser/yttringar och berättande, litteraturdidaktik, intersektionalitet, ideologi och makt, läroplansteori och högskolepedagogik.

 

Pågående forskning

 
Kort CV
  • Lektor i Svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet 2013-
  • Ledamot, anställningsnämnden 2018-
  • Utbildningskoordinator för område Utbildningsvetenskap och humaniora, Luleå tekniska universitet 40% 2014-2016
  • Gästforskare/gästlärare vid Högskolan i Jönköping 20%  2013-2018
  • Högskolepedagogisk utvecklare, Luleå tekniska universitet 50 % 2013- 2014
  • Doktorand, Svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet 2008-2013. Disputation maj 2013.
  • Adjunkt i Svenska, Luleå tekniska universitet 2003-2008
  • Svensklärare, ungdomsgymnasiet 1999-2003
  • Svensklärare på Komvux 1997-1999

 

Följ min forskning på Academia.Edu

Publikationer

Konferensbidrag

Bestiality and Revenge (2018)

Political Motives and Aestetic Expressions in Young Heroines Violence
Manderstedt. L
Paper presented at : Symposium, The uses of children's literature in political contexts, Gothenburg, 13-14 June 2018
Konferensbidrag

More than an Arena for Communication and Sharing Practices (2018)

A Meta-Analysis of Young Readers’ Use of Digitized Media
Manderstedt. L, Palo. A
Paper presented at : 4th International Conference on Theory & Practice (ICTP), Asia Pacific Institute of Advanced Research, Adelaide, Feb 9-10, 2018
Konferensbidrag

Möjligheter och utmaningar i en övningsskola (2018)

VFU-handledares erfarenheter av övningsskolan
Bäcklund. J, Florin Sädbom. R, Manderstedt. L, Anderström. H
Paper presented at : Forskning om högre utbildning. Lund 15-16 maj 2018
Konferensbidrag

Verktyg för lärande eller bedömning av lärande? (2018)

En studie om lärarstudenters och VFU-handledares förståelse av bedömningsmatrisens funktion i handledningssamtal
Florin Sädbom. R, Bäcklund. J, Anderström. H, Manderstedt. L
Paper presented at : Forskning om högre utbildning, Lund 15-16 maj