Hoppa till innehållet
Lena Manderstedt
Lena Manderstedt

Lena Manderstedt

Biträdande professor, Excellent lärare
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Lena.Manderstedt@ltu.se
0920-491962
R230 Luleå

Forskningsområden- och intressen

Jag har ett brett intresse för utbildningsfrågor i allmänhet och svenskämnesdidaktiska frågor i synnerhet, och har i min forskning ägnat mig åt olika områden som litteraturdidaktik i förhållande till medier och ungdomskultur samt språk- och litteraturdidaktik i skolans styrdokument.Ett särskilt intresse riktas mot att betrakta fan gemenskaper och andra sociala medier som litterära mötesplatser och som rum för förhandling och omförhandling av normer, värden och identitet.

Jag disputerade 2013 på en doktorsavhandling med titeln Växelspel med förhinder: Skärningspunkter i verksamhetsförlagd svensklärarutbildning. Den handlar om hur verksamhetsförlagd utbildning (VFU) formuleras i utbildningsdokument och utsagor i svensklärarutbildningen. https://pure.ltu.se/portal/files/42586052/Lena_Manderstedt.Komplett.pdf

Under några år var jag redaktör för Svensklärarföreningens årsskrift där fokus legat på ny forskning med relevans för skolan och svenskämnet.

Forskningsintressen: (Sociala) medier och kulturstudier: rum/platser/yttringar och berättande, litteraturdidaktik, intersektionalitet, ideologi och makt, läroplansteori och högskolepedagogik.

 

Pågående forskning

 
Kort CV
  • Lektor i Svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet 2013-
  • Ledamot, anställningsnämnden 2018-
  • Utbildningskoordinator för område Utbildningsvetenskap och humaniora, Luleå tekniska universitet 40% 2014-2016
  • Gästforskare/gästlärare vid Högskolan i Jönköping 20%  2013-2018
  • Högskolepedagogisk utvecklare, Luleå tekniska universitet 50 % 2013- 2014
  • Doktorand, Svenska med didaktisk inriktning, Luleå tekniska universitet 2008-2013. Disputation maj 2013.
  • Adjunkt i Svenska, Luleå tekniska universitet 2003-2008
  • Svensklärare, ungdomsgymnasiet 1999-2003
  • Svensklärare på Komvux 1997-1999

 

Följ min forskning på Academia.Edu

Publikationer

Artikel i tidskrift

Consensus and discrepancies on quality: Mentor and student teacher statements on work placement mentoring (2022)

Manderstedt. L, Anderström. H, Sädbom. R, Bäcklund. J
Teaching and Teacher Education, Vol. 116
Konferensbidrag

Counter storytelling (2022)

Fluid (?) diversity in Sami novels for young readers
Palo. A, Manderstedt. L
Paper presented at : Gender Studies Conference 2022: FEMINIST MATTERINGS Indigenous and Arctic engagements 30 November-2 December, 2022. University of Oulu, Finland
Artikel i tidskrift

Forskningscirkeln som blev viral – en betraktelse över ringar-på-vattnet-effekter till följd av samverkan mellan skolpersonal i år F–3 och forskare (2022)

Manderstedt. L, Palo. A
Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos), Vol. 1, nr. 1, s. 24-41
Artikel i tidskrift

”… förut kunde jag inte läsa så himla bra”: ett litteraturdidaktiskt projekt med vårdnads- havare och elever i skolår F–3 (2022)

Manderstedt. L, Palo. A, Dahlbäck. A, Brännström. A, Dahlberg. M, Lundström. G, et al.
Forskning om undervisning och lärande, Vol. 10, nr. 1, s. 7-30
Artikel i tidskrift

Läsundervisning i skolåren F-3: lärare och forskare reflekterar över ett forsknings- och utvecklingsprojekt (2022)

Dahlbäck. A, Manderstedt. L
Forskning & utveckling i förskola och skola (Fufos), nr. 1, s. 5-23