Dummy image

Linda Alfredsson

Titel: Huvudredaktör, SRT
Organisation: Luleå tekniska universitet
Avdelning: Kommunikation och varumärke
VSS SRT
Enhet: Verksamhetsstöd
E-post: linda.alfredsson@ltu.se
Telefon: 0920-491927
Rum: A3439 - Luleå »
Ort: Luleå

 

Jag är huvudredaktör vid Institutionen för system- och rymdteknik, SRT. Det innebär att jag skriver artiklar om såväl forskning som utbildning och ansvarar för innehållet på SRT:s del av ltu.se.

Behöver du stöd i användningen av Polopoly, hjälp med att skriva texter och fotografera eller vill du leverera nyhetstips? Välkommen till mig!

 

Användbara länkar

Uppdatera din personliga artikel

Läs mer om hur du gör för att uppdatera din personliga artikel.

[http://www.ltu.se/internt/Varumarke/LTU-Webb/Polopoly/Uppdatera-din-personliga-artikel/Uppdatera-din-personliga-artikel-1.116060]

Kontakta Grafisk produktion

Grafisk produktion hjälper dig med bland annat trycksaker och annonser.

[http://www.ltu.se/internt/tjanster/Grafisk-produktion]

Publicera i kalendariet

Beskrivning av hur du lägger in en händelse i LTU:s kalendarium.

[http://www.ltu.se/internt/Varumarke/LTU-Webb/Polopoly/Kalendariet]

Supportsida för redaktörer

Guider, policys och skrivtips bland annat.

[http://www.ltu.se/internt/Varumarke/LTU-Webb/Polopoly/Enkla-guider-for-Polopoly]

Publicerad: 9 december 2011

Uppdaterad: 3 maj 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017