Hoppa till innehållet
Lisa Larsson
Lisa Larsson

Lisa Larsson

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
lisa.larsson@ltu.se
0920-493266
A3537 Luleå

Lisa har läst till civilingenjör i Ergonomiskt design & produktion med inriktning mot industriell produktion vid Luleå tekniska universitet. Efter att ha arbetat på Teliasonera med kundkvalitet och lojalitet både från ett strategiskt och förändringsperspektiv återvände hon till LTU och är doktorand  inom Produktinnovation sedan januari 2015. Hennes forskning handlar om produktionsinnovation och dess värden och processer, med ett speciellt intresse för framgångsfaktorer och mätning av innovation. Detta sker inom projektet Produktionsinnovation som är en del av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030. 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Collaboration in Value Constellations for Sustainable Production: The Perspective of Small Technology Solution Providers (2022)

Rahnama. H, Johansen. K, Larsson. L, Rönnbäck Öhrwall. A
Sustainability, Vol. 14, nr. 8
Konferensbidrag

Operator Contributions to Innovation: Supporting Innovative Production Development in a Digital Learning Environment (2022)

Hedman. M, Kurdve. M, Larsson. L, Rönnbäck Öhrwall. A
Ingår i: SPS 2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium, s. 580-591, IOS Press, 2022
Konferensbidrag

Towards Resilient and Sustainable Production Systems: A Research Agenda (2022)

Säfsten. K, Harlin. U, Johansen. K, Larsson. L, Vult von Steyern. C, Rönnbäck Öhrwall. A
Ingår i: SPS 2022: Proceedings of the 10th Swedish Production Symposium, s. 768-780, IOS Press, 2022
Konferensbidrag

Building Manufacturing Resilience through Production Innovation (2021)

Romero. D, Stahre. J, Larsson. L, Rönnbäck Öhrwall. A
Ingår i: 2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), IEEE, 2021
Konferensbidrag

Exploring digital innovation in the production process: A suggested framework for automation technology solution providers (2021)

Rahnama. H, Johansen. K, Larsson. L, Rönnbäck. A
Ingår i: 54th CIRP CMS 2021 - Towards Digitalized Manufacturing 4.0, s. 803-808, Elsevier, 2021