Lars Stehn
Lars Stehn

Lars Stehn

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lars.Stehn@ltu.se
0920-491976
F955 Luleå

Projekt

CV

Publikationer

Konferensbidrag

Flow and resource efficiency measurement method in off-site production (2017)

Wernicke. B, Lidelöw. H, Stehn. L
Ingår i: IGLC 2017, Proceedings of the 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction 2017, s. 861-868, The International Group for Lean Construction, 2017
Konferensbidrag

Reciprocal dynamic effectiveness for industrialized house builder (2017)

Uusitalo. P, Stehn. L, Brege. S, Wernicke. B
Paper presented at : European Operations Management Association Conference 2017, EurOma 2017, Edinburgh, Scotland, July 1-5, 2017
Artikel i tidskrift

Barriers to client-contractor communication (2016)

Implementing process innovation in a building project in Sweden
Engström. S, Stehn. L
International Journal of Project Organisation and Management, Vol. 8, nr. 2, s. 151-171
Konferensbidrag

Ökad samverkan i försörjningskedjan genom sälj- och verksamhetsplanering (2016)

En analys av ett SME sågverks metod och process
Erikshammar. J, Stehn. L
Ingår i: PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens 2016, Logistik – teori möter praktik, s. 65-75, 2016
Artikel i tidskrift

An indicator for superfluous iteration in offsite building design processes (2015)

Haller. M, Lu. W, Stehn. L, Jansson. G
Architectural Engineering and Design Management, Vol. 11, nr. 5, s. 360-375