Hoppa till innehållet
Lars Stehn
Lars Stehn

Lars Stehn

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Byggproduktion och teknik
Industriellt och hållbart byggande
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
lars.stehn@ltu.se
0920-491976
T2019 Luleå

Forskningsprofil

Min forskning handlar om utveckling av byggprocessen med speciellt fokus på affärsmodellutveckling, produktivitet och förändrade roller. Centralt för mig är att utveckla både industriellt träbyggnade och strukturerat byggande som koncept och som medel för att öka effektiviteten och hållbarheten i bostadsbyggandet. Forskningen behandlar även digitalisering för att öka produktionseffektivitet och digital transformation. All min forskning sker i samverkan med industriella och offentliga intressenter som samproducerande partners.

Undervisning

Jag undervisar om byggteknik, byggproduktion och industriellt husbyggande inom civilingenjörsprogrammen i Arkitektur och Väg- och vattenbyggnad. Jag handleder och examinerar ofta exjobb inom byggande inriktningen på V och husbyggnadsinriktningen på A.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Building Code Compliance for Off-Site Construction (2023)

Gharbia. M, Chang-Richards. A, Xu. X, Höök. M, Stehn. L, Jähne. R, et al.
Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, Vol. 15, nr. 2
Artikel i tidskrift

Industrialized house building productivity growth (2023)

Stehn. L, Jimenez. A
Construction Innovation
Artikel i tidskrift

Introduction of a digital maturity assessment framework for construction site operations (2023)

Wernicke. B, Stehn. L, Sezer. A, Thunberg. M
International Journal of Construction Management, Vol. 23, nr. 5, s. 898-908
Övrigt

Kanban i utvecklingsprojekt (2022)

Erikshammar. J, Stehn. L