Hoppa till innehållet
Margareta Bäckström Lindgren
Margareta Bäckström Lindgren

Margareta Bäckström Lindgren

Specialist - Forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Pedagogisk utveckling, externfinansiering och kvalitet
Verksamhetsstöd
margareta.backstrom.lindgren@ltu.se
0920-493513
B222 Luleå

Jag är en av forskningsrådgivarna vid Grants offices sedan 20145. Fokus i mitt arbete ligger inom följade områden:

 • Svenska finansiärer : Vinnova, Energimyndigheten
 • Horizon 2020 Pillar 2 och 3
 • Horisont Europa

Jag erbjuder stöd och rådgivning till alla universitetets forskare genom att:

 • Hjälpa planera extern finansiering på olika nivåer (postdok, juniora forskare, etablerade forskare)
 • Identifiera aktuella utlysningar som passar i forskarens område/projekt
 • Bistå med hjälp i ansökningsprocessen, dvs. läsa och kommentera ansökan.

Uppdrag och medlemskap

 • Medlem i SWARMA  (SWedish Associated Research  Managers and  Administrators)
 • Medlem i European Association for Research Managers and Administrators – EARMA

Bakgrund

Min bakgrund är processteknik och främst inom papper och massaindustrin. Min examen har jag från LTU som civilingenjör inom Kemiteknik. Efter min examen har jag  arbetet vid ett av forskningsinstuten, Innventia (numera RISE) som projektledare, facilitatior inom Material processes samt som specialist vid Innventias Grants office.

Jag har erfarenhet inom PF7 som specialist inom bl a  FBS- Support för EU-forskning. En supportfunktion för skog-, massa-papper och bioenergisektorerna, vilket var ett samarbete mellan Innventia, SP Trä och Skogforsk. representant för FTP. Grants office medverkade under ansökningsprocessen med administrativa frågor, genomläsning och ekonomi. De svenska företag som var med i ansökan, fick också support i den utsträckning de behövde. Grants office Innventia var nära kopplat till den svenska forskningsplattformen  (NRA Sweden) och även till (FTP) Forest-based sector Technology Platforms. Där medverkade jag vid flertalet partneringevent, som representant för företaget. Samt deltagande vid EARTO konferenser.

Jag har även erfarenhet som assisterade koordinator för SustainComp, ett large-scale project med 17 partners. Projektet utvecklade nya typer av hållbara kompositmaterial och demonstratorer för flera olika applikationer. Projektet blev även listad som en av sucess stories under FP7, som Sustaincomp-Planning for a sustainable plastic future.

Som projektledare inom Innventia ansvarade jag för flera projekt tillsammans våra forskare och kunder, för att skapa nya innovativa processlösningar, inom massa och pappersindustrin. Projekten kunde vara antingen direkt mot kund (end-user) eller i samarbete inom projekt finansierade av Vinnova, Energimyndigheten eller EU.

Från november 2015 har jag arbetat som specialist i forskningsfinansiering vid Grants office.

Arbetsuppgifter

Fokus i mitt arbete ligger inom följade områden:

 • Svenska finansiärer : Vinnova, Energimyndigheten
 • Horisont Europa

Jag erbjuder stöd och rådgivning till alla universitetets forskare genom att:

 • Hjälpa planera extern finansiering på olika nivåer (postdok, juniora forskare, etablerade forskare)
 • Identifiera aktuella utlysningar som passar i forskarens område/projekt
 • Bistå med hjälp i ansökningsprocessen, dvs. läsa och kommentera ansökan.

Uppdrag och medlemskap

 • Representant i North Sweden Dialoggrupp Regional Utveckling
 • Medlem i nätverk för svenska finansiärer
 • Medlem i nätverket för forskningsrådgivare – EUFou
 • Medlem i European Association for Research Managers and Administrators – EARMA

Välkommen att höra av er till mig via mail!