Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Marie Larsson

Handläggare
Luleå tekniska universitet
Utbildnings- och forskningsplanering, Studieadministration
Verksamhetsstöd
marie.larsson@ltu.se
0920-491813
B013 Luleå
Jag är handläggare vid enheten för Utbildnings- och forskningsplanering. Jag arbetar främst med beredning av ärenden som rör utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå.
 
Jag ansvarar för beredning av utbildningsfrågor vid institutionen för teknikvetenskap och matematik, såsom utbildningsplaner och examensbeskrivningar