Hoppa till innehållet
Marita Holst
Marita Holst

Marita Holst

Projektledare
Luleå tekniska universitet
Samverkan och studentrekrytering
Verksamhetsstöd
Marita.Holst@ltu.se
0920-492289
B301A Luleå

tf chef Samverkan och studentrekrytering

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är rådgivning, utbildning och samordning inom områdena nyttiggörande, samverkan och innovation. Arbetet är fokuserat på fem nyckelområden; att LTU samverkar med hela det omgivande samhället på ett aktivt och tydligt sätt, att LTU är navet i regionen avseende forskningsbaserad kunskap, att studenter och anställda har förutsättningar att verka entreprenöriellt och innovativt, att innovationer synliggörs och nyttiggörs i högre grad samt att studenter och anställda har förmåga att kommersialisera sina resultat. De ökande kraven på att samverkan, innovation och nyttiggörande ska integreras i strategier och aktiviteter på universitet leder till ökade behov att koordinera aktiviteter i relation till dessa områden så väl som att utveckla processer och metoder för att mäta framgångar av olika initiativ. Därför är samverkan och koordinering med de olika institutionerna på universitetet är centrala. 

Publikationer

Konferensbidrag

Enabling crowd-sourcing-based privacy risk assessment in EU (2017)

the privacy flag project
Chochliouros. J, Ziegler. S, Alonistioti. N, Stamatelatos. M, Kontopoulos. P, Mourikas. G, et al.
Ingår i: PCI 2017, Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, ACM Digital Library, 2017, 31
Kapitel i bok, del av antologi

IoT European Large-Scale Pilots (2017)

Integration, Experimentation and Testing
Guillén. S, Holst. M, Ståhlbröst. A, Lenz. O
Ingår i: Cognitive Hyperconnected Digital Transformation
Artikel i tidskrift

Reflecting on Actions in Living Lab Research (2017)

Ståhlbröst. A, Holst. M
Technology Innovation Management Review, Vol. 7, nr. 2, s. 27-34
Rapport

Co-Creating Smart Cities of the Future (2016)

First Open Call Instructions
Rizk. A, Johansson. J, Holst. M, Heijnen. A, Palacios. B, Lynch. J, et al.
Konferensbidrag

Living Lab (2016)

Stimulating Adoption of Smart City Innovations
Ståhlbröst. A, Holst. M
Ingår i: Open Living Lab Days 2016, Research Day Conference Proceedings, s. 145-162, European Network of Living Lab, 2016
Konferensbidrag

Views on Energy Efficiency (2014)

Findings from the CASSANDRA project
Runardotter. M, Holst. M
Ingår i: 2014 20th International ICE Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE 2014), Bergamo, Italy; 23 - 25 June 2014, IEEE Communications Society, 2014, 6871610
Konferensbidrag

Using a Living Lab Methodology for Developing Energy Savings Solutions (2013)

Krogstie. J, Ståhlbröst. A, Holst. M, Jelle. T, Kulseng. L, Gudmundsdottir. Á, et al.
Ingår i: 19th Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2013, Chicago, IL; 15 -17 August 2013, s. 3872-3879, 2013
Kapitel i bok, del av antologi

An interactive and iterative evaluation approach for creating collaborative learning environments (2012)

Mirijamdotter. A, Somerville. M, Holst. M
Ingår i: Leading issues in ICT evaluation
Konferensbidrag

Users and Energy Savings - Their Perspectives and Needs (2012)

Ståhlbröst. A, Holst. M, Krogstie. J, Gudmundsdottir. A, Olesen. A, Braskus. L, et al.
Paper presented at : Information Systems Research Seminar in Scandinavia : 17/08/2012 - 20/08/2012