Hoppa till innehållet
Mari Runardotter
Mari Runardotter

Mari Runardotter

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Mari.Runardotter@ltu.se
0920-493035
A3405 Luleå

Min forskning

I min forskning tittar jag på möjligheter, konsekvenser och effekter av IT, för människa, organisation och samhälle. För närvarande fokuserar jag på digitaliseringen av samhället och digital transformation, med specifikt fokus på landsbygd. Relaterade områden blir följaktligen e-government / e-governance. Jag är även intresserad av frågor som rör tillgängliggörande av kulturarvsmaterial.

Publikationer

Rapport

Inkluderande digital transformation (2022)

En jazzensemble
Runardotter. M, Ståhlbröst. A, Lindberg. J, Lundberg. J, Jansson. M, Chronéer. D, et al.
Konferensbidrag

Rural Living Lab: What is that and how is it shaped? (2021)

Habibipour. A, Lindberg. J, Runardotter. M, Elmistikawy. Y, Ståhlbröst. A, Chronéer. D
Ingår i: Proceedings of the Digital Living Lab Days Conference 2021, Change the future together: Co-creating impact & more inclusive, sustainable & healthier cities and communities, s. 127-141, European Network of Living Labs (ENoLL), 2021
Artikel i tidskrift

Rural Living Labs: Inclusive Digital Transformation in the Countryside (2021)

Habibipour. A, Lindberg. J, Runardotter. M, Elmistikawy. Y, Ståhlbröst. A, Chronéer. D
Technology Innovation Management Review, Vol. 11, nr. 9/10, s. 59-72
Konferensbidrag

A Digital Society for All (2020)

A complicated endeavour
Runardotter. M, Chronéer. D, Lindberg. J, Ståhlbröst. A
Ingår i: NordiCHI '20: Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, Shaping Experiences, Shaping Society, Association for Computing Machinery (ACM), 2020, 90