Mari Runardotter
Mari Runardotter

Mari Runardotter

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Mari.Runardotter@ltu.se
0920-493035
A3405 Luleå

Min forskning

I min forskning tittar jag på möjligheter, konsekvenser och effekter av IT, främst inom området e-förvaltning dvs. e-government / e-governance. Relaterade områden blir följaktligen öppna data och öppen innovation. I dagsläget fokuserar jag på den EU-drivna policyn om öppenhet som gäller för myndigheter och andra organisationer s.k. öppen förvaltning (open government), samt hur den hanteras och leds i olika organisationer. Jag är även intresserad av frågor som rör tillgängliggörande av kulturarvsmaterial.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Relevant social groups for open data use and engagement (2018)

Lassinantti. J, Ståhlbröst. A, Runardotter. M
Government Information Quarterly, ISSN: 0740-624X
Konferensbidrag

Digital platform ecosystems (2017)

From information transactions to collaboration impact
Chronéer. D, Johansson. J, Nilsson. M, Runardotter. M
Paper presented at : 29th ISPIM Innovation Conference : Composing the Innovation Symphony, Vienna, Austria, 18-21 June 2017
Rapport

Smarta hållbara byar i Övre Norrland (2017)

Förstudie – nuläge och framtid
Runardotter. M, Gylling. A, Lindberg. J, Päivärinta. T, Tingström. J, Ylinenpää. R