Hoppa till innehållet
Märtha Andersson
Märtha Andersson

Märtha Andersson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Martha.Andersson@ltu.se
0920-492547
R219 Luleå

Jag är sedan 2002 verksam som forskare, och lärare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande sedan 2002. Min forskning handlar främst om lärande med utgångspunkt i barn och ungas berättande med koppling till olika språkliga uttrycksformer i och utanför skolsammanhang. En stor del av den undervisning jag bedriver rör utbildning i ämnet svenska för grundlärare F-3 och 4-6, fristående kurser, samt handledning av examensarbeten i huvudsak inom ämnet Svenska med didaktisk inriktning.

Tidigare forskning och bakgrund

Jag disputerade 2014 med avhandlingen, Berättandets möjligheter – multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där jag undersökte hur meningsskapande synliggörs i elevers multimodala berättelser som har tillkommit i estetiska lärprocesser samt vilka resurser och strategier de använder sig av. I studien undersöktes också lärares och pedagogers uppfattningar om multimodalt berättande samt hur de använder sig av estetiska lärprocesser i den praxisnära verkligheten.

Intresset för mina forskningsområden härrör från min tidigare bakgrund som förskollärare och grundlärare för F-6 i den svenska grundskolan, men också från ett långvarigt engagemang och intresse för barns och ungas lärande.

Forskningsintressen

Barn- och ungdomslitteratur, muntligt och skriftligt berättande och berättande kopplat till olika estetiska uttrycksformer, estetiska lärprocesser, läs- och skrivutveckling för F-6.

Pågående forskningsprojekt

För näravarande deltar jag i ett nytt forskningsprojekt i samarbete med Kulturskolan och grundskolans år 4. I projektet undersöker jag hur elevers lärande synliggörs i ”Mysterieundervisning”. Jag studerar bland annat hur eleverna söker tolkar och värderar information via olika kanaler. Projektet har som mål att göra eleverna medvetna om Norrbottens län och landskapet Lappland och att ge en förståelse av processen från gruvbrytning till färdigt stål samt få kännedom om de stora naturvärdena och naturtillgångarna som finns i länet och dess motsättningar som dessa kan skapa. Även den samiska mytologin spelar en viktig roll inom projektet.

Publikationer

Konferensbidrag

Berättandets möjligheter (2015)

Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser
Andersson. M
Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning : Framtida berättelser 03/12/2015 - 04/12/2015
Artikel i tidskrift

Nyfikenhetens lov (2015)

Snooks detektivbyrå tar grepp om Norrbotten
Andersson. M
DramaForum, Vol. 2015, nr. 3-4, s. 6-8