Hoppa till innehållet
Maria Uden
Maria Uden

Maria Uden

Professor
Luleå tekniska universitet
Design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Maria.Uden@ltu.se
0920-493023
A3518 Luleå

Maria Udén är professor i genus och teknik. Hon tog 1988 examen som bergsingenjör vid LTU och hennes tvärvetenskapliga doktorsavhandling Tekniskt sett av kvinnor publicerades 2000.

Juni 2018 — Maj 2020 är Maria en av fyra forskare i Gender Smart Arena som arbetar med en grupp företag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten på temat affärsmodellutveckling. Vi tydliggör hur man både i tanke och handling kan gå från en existerande affärsmodell till en ny genusmedveten affärsmodell.

Ett nytt projekt 2020 är "Resurspool för entreprenörskap inom rennäringen med binäringar: Kvalitet i slakt och styckning", eller "RenResurs" kort och gott.

Curriculum vitae och publikationer

Relaterade länkar

P1050374.JPG

Att kombinera feministisk vetenskap och ingenjörsvetenskap

Det långsiktiga arbete jag påbörjade som doktorand handlar om att kombinera feministisk vetenskap och ingenjörsvetenskap. Några texter på det temat finns nedan:

Relaterade dokument

Länkar till förlagens sidor

Resurspool Kvalitet A Päiviö.jpg
Foto Annelie Päiviö

RenResurs

Resurspool för entreprenörskap inom rennäringen med binäringar: Kvalitet i slakt och styckning pågår april 2020 till september 2022 och finansieras av EU Interreg Nord, parterna själva och för svensk nationell medfinansiering står Region Norrbotten.

Personalförsörjning är en flaskhals inom renslakt och styckning, vilket i sin tur påverkar utvecklingspotentialen inom lokal förädling, livsmedel, slöjd, catering, med mera. Det finns ett behov av förnyelse och nya företagsmodeller. Nyskapande utbildning för entreprenörer och deras personal är en av grundförutsättningarna. I ett tidigare projekt skapades idén om en resurspool. Det här projektet ska färdigställa ett kurspaket för renslakt och styckning, för personer som sedan kan ingå i en högkvalitativ resurspool.

I projektet deltar Sápmi Innovation AB och Lapin ammattikorkeakoulu Oy samt Luleå tekniska universitet (koordinator). Projektledare är Maria Udén och styrgruppens ordförande är Jörgen Normark.

Projektet arbetar aktivt med att öka andelen små och medelstora företag med gränsöverskridande affärsmodeller i Sápmi.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Deltagare i fälttesterna 2006 i Padjelanta. Studenter, forskare, lokala deltagare
Deltagare i fälttesterna 2006 i Padjelanta. Studenter, personal, frivilliga

Sámi Network Connectivity (SNC), SAGA och CroCoPil

Sámi Network Connectivity (SNC) var från början ett förslag i form av en så kallad ”arkitektur” för ett kommunikationssystem. Syftet var att utveckla teknik för att vara uppkopplad på Internet med hjälp av bärbara sändare och mottagare. SNC hade sin upprinnelse i ett samarbete mellan Kvinna i sameby och Luleå tekniska universitet. Kvinna i sameby var ett EU-finansierat jämställdhets- och utvecklingsprojekt som drevs 2001 till 2003 inom Sirges sameby i Jokkmokks kommun. SNC fick medel från Vinnovas program Framtida kommunikationsnät för 2004-2006 och ett års tillägg 2007. SNC blev senare utvecklat i N4C.

SAGA (Sámi Network Connectivity Gender Allocation) bildades som ett associerat projekt och nätverk med tolv kvinnor från Norrbotten – kust och inland. SAGA-idén var att ”jämställdhetssäkra” SNC och det som sker kring projektet så att även kvinnor skulle finnas med i alla steg. Finansiering från EUs strukturfonder Mål 1.

Ett tredje projekt i SNC-gruppen var ett gränsregionalt pilotsamarbete inom mobilt Internet i glesbefolkade områden och i fält - CroCoPil. Syftet var att genom pilotförsök utbyta erfarenheter, testa möjligheter och utveckla IT-baserade produktkoncept anpassade till behov och förhållanden på Nordkalotten. Projektet drevs under 2005 - 2007. Finansierades av EU Interreg Nordkalotten. Projektledare var Annika Sällström, CDT.

Saara och Oscar.jpg
Saara Innala, licensfiskare från Seskarön, och hennes son Oscar

Forskning med koppling till kvinnorörelsen

Kvinnor och naturresurser i Arktis - Under första halvan av 00-talet var jag involverad i två initiativ som drevs av dåvarande Kvinneuniversitet Nord i Steigen, Norge:

  • Women’s participation in decision-making processes in Arctic fisheries resource
  • Women and natural resource management in the rural North

För den första delen, fiskeprojektet fick jag ihop svensk finansiering och gjorde en studie av kustfisket i Norrbotten. I den andra delen var jag med mest som bollplank. Båda processerna var etablerade inom Arktiska rådets Sustainable Development Working Group.

Lyftet -  Projektet Lyftet handlade om innovation och var ett samarbete med Mälardalens Högskola. Lyftet tog utgångspunkt i erfarenheter från kvinnodrivna företag, nätverk, resurscentra, föreningar, kooperativ och byautvecklingsgrupper - i Norrbotten, Västerbotten, Västmanland och Södermanland.

Nya möjligheter för kvinnor i renskötselföretag (NMKR) var ett samarbete med ett jämställdhetsprojekt i Sirges sameby. Idén var att som fristående forskare följa verksamheten i Sirges projekt, och finnas med för kommentarer, analys och inspel. Ett resultat av NMKR var att några av kvinnorna i samebyn sedan var med och utvecklade teknikprojekten SNC och N4C.

 

 

 


 

Publikationer

Konferensbidrag

Femininitetens och maskulinitetens visuella yta och innehåll (2022)

Visuell Design för förändring
Sandberg. L, Wikberg-Nilsson. Å, Udén. M
Ingår i: Book of Abstracts, Karlstads universitet, 2022
Artikel i tidskrift

Context Matters (2021)

problematising the policy‐practice interface in the enactment of gender equality action plans in universities
Ní Laoire. C, Linehan. C, Archibong. U, Picardi. I, Udén. M
Gender, Work and Organization, Vol. 28, nr. 2, s. 575-593
Rapport

NomaTrack and the LoRa-DTN protocol (2021)

DTN in innovation for reindeer husbandry
Udén. M, Grasic. S, Kerstin Kemlén. K, Annelie Päiviö. A
Artikel i tidskrift

Women leading change (2021)

re-shaping gender in Ghanaian mines
Kilu. R, Omorede. A, Udén. M, Sanda. M
International Journal of Development Issues, Vol. 20, nr. 1, s. 113-125
Kapitel i bok, del av antologi

A suggestion to use insights from women’s studies as input in design of industrial ecologies (2020)

Udén. M
Ingår i: Sustainability – Equality – Women