Hoppa till innehållet
Åsa Mohlin Svensson
Åsa Mohlin Svensson

Åsa Mohlin Svensson

Controller
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd TVM
Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
asa.mohlin.svensson@ltu.se
0920-493287
E112 Luleå

Jag arbetar som controller och gruppchef för ekonomerna vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM). Det innebär att jag har samordningsansvar för arbetet med budget, ekonomisk uppföljning och bokslut samt analyser av institutionens ekonomiska ställning. I mitt arbete ingår att ge stöd och råd inom ekonomiområdet till ledning och övriga medarbetare vid institutionen.

Jag samverkar med institutionens ekonomer och andra controllers inom Luleå tekniska universitet för att utveckla och upprätthålla gemensamma rutiner och arbetssätt.