Hoppa till innehållet
Niclas Ekberg
Niclas Ekberg

Niclas Ekberg

Universitetslektor, Utbildningsledare Magister Utbildningsvetenskap
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
niclas.ekberg@ltu.se
0920-492441
A2415 Luleå

Om tjänsten och forskningen

Jag disputerade 2012 på ”Lärares möten med sociala medier: applikationer i behov av explikationer” och avhandlingens inriktning återspeglar såväl min bakgrund som gymnasielärare som mitt intresse för människans möte med den nya tekniken.

Idag genomsyrar tekniken mer än någonsin alla livets områden. För egen del känner jag att det finns fog för att ställa kritiska frågor om tekniken – och i synnerhet om det symbiotiska förhållandet mellan teknik och människa – utifrån perspektiven makt och beroende, möjligheter och begränsningar. Dessa frågor ställer jag egenskap av forskare och lärare, men också som människa. 

Följande länk kan ge en liten inblick i mitt sätt att se på och förhålla mig till modern teknik – och samtidigt ge uttryck för mitt intresse för multimodalitetens möjligheter i skola och undervisning: http://www.pixton.com/book/sh9ptltv

Utan att överge vare sig skola eller sociala medier har min inriktning på forskningen har alltmer kommit att gälla människans, teknikens och lärandets mobilitet samt hur vi förhandlar teknikens mening i olika sociala sammanhang.

Mer om intresset för och bakgrunden till den pågående forskningen kring, teknikens sammanhang och mening samt lärandets mobilitet står att finna i den projektblogg som drevs 2011-2012: http://emailgenerationen.blogspot.se/search/label/uppföljning

Förutom forskning ägnas inom ramarna för den biträdande lektorstjänsten ungefär en fjärdedel av tiden till andra uppdrag som undervisning (i bl.a. Masterutbildning – Utbildningsvetenskap), handledning och institutionens IT-grupp.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Evolving Bildung, technology and streaming art (2020)

Ekberg. N, Schwieler. E
Popular Communication
Kapitel i bok, del av antologi

Heideggerian Perspectives on the Possibilities of Being a Teacher (2020)

Ekberg. N, Alerby. E
Ingår i: Encyclopedia of Teacher Education
Konferensbidrag

The Digital Student (2020)

Beyond the Boundaries of the Body
Alerby. E, Ekberg. N
Paper presented at : NERA 2020 congress, 4-6 March, 2020, Turku, Finland
Konferensbidrag

Evolving Bildung and the Question Concerning Technology (2018)

Ekberg. N, Schwieler. E
Ingår i: Centres and Peripheries: Communication, Research, Translation, Streaming media and meaning making: issues of (sounding) arts, technology, democracy, education  and communication – Spotify as a case, 2018
Konferensbidrag

Evolving musical Bildung in streaming media – Spotify as a case (2018)

Reflections upon a pilot study
Ferm Almqvist. C, Ekberg. N, Leijonhufvud. S
Ingår i: Vart är musiken på väg?, Perspektiv från forskning, bransch och politiker, 2018