Jenny Olofsson
Jenny Olofsson

Jenny Olofsson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Processmetallurgi
Mineralteknik och metallurgi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jenny.olofsson@ltu.se
0920-493979
F1322 Luleå

Forskning

Jag är doktorand inom processmetallurgi med fokus på basmetallframställning. Min forskning är inriktad mot kopparförluster till slagg från kopparframställning. Mitt arbete går ut på att undersöka hur slaggens egenskaper påverkar sättningsmekanismen i slagg. 

Undervisning

Jag är bland annat delaktig i laborationer i kurserna Processmetallurgi (P7010K), Ytor och Kolloider (M0004K) och Hydrometallurgi (P7005K).        

Utbildning

Jag har en civilingenjörsexamen i Industriell miljö- och processteknik med inrikting mot hållbar mineral- och metallutvinning från Luleå tekniska universitet år 2017.