Hoppa till innehållet
Peter Waara
Peter Waara

Peter Waara

Gästprofessor, Gästprofessor
Luleå tekniska universitet
Arbetsvetenskap
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Allmän inriktning

Sedan 1989 bedriver jag forskning om ungdomar och vuxenblivande. Bland annat har frågan om ungdomars väg in till ett vuxet liv avhandlats sett utifrån många olika perspektiv. Jag är forskarutbildad vid Umeå universitet och disputerade på en avhandling i Sociologi 1996. Sedan 2003 är jag docent i Sociologi vid Luleå tekniska universitet. För närvarande arbetar jag med ett antal skolutvecklingsprojekt som ligger i gränslandet mellan forskning och utrednignsverksamhet. Det är frågan om dels ett större EQUAL-projekt som är finansierat genom ESF, dels ett projekt kring Idéskolor som finansieras genom Myndigheten för skolutveckling.

team1.jpg

Forskning

 I huvudsak bedriver jag forskning om ungdom och vuxenblivande. Framför allt har jag kommit att studera övergången mellan skola och arbetsliv och på vilket sätt som denna präglas av olika sociala, ekonomika och kulturella faktorer runt om i samhället. Till viss del har jag ägnat mig åt komparativ forskning med inriktning mot ovan nämnda frågor men med ett fokus på ungdom i Barentsregionen.

En hel del av min tid åtgår till att granska andra forskares och doktoranders arbeten. Jag är ordinarie ledamot av den regionala etiknämnden vid Umeå univiersitet (andra mandatperioden), fungerar som opponent på avhandlingar samt som referee för ACTA Sociologica och YOUNG Nordic Journal of Youth Research. Avslutningsvis kan nämnas att jag är medlem av ett antal olika vetenskapliga kommiteer inom ungdomsforskningsområdet.

Bland mina tidigare forskningsprojekt kan här nämnas:

  • Ungdom på glid finansierat genom HSFR 1990-1996  (tillsammans med Mats Jacobsson och Lars-Göran "Basso" Karlsson)
  • Vuxenblivande i en bygd i förvandling 1935 - 1985 finansierat genom HSFR/VR 1997 - 1999
  • Mellan tradition och modernitet - Ungdomar i Barentsregionen finansierat genom VR 2001 - 2002

I dag fungerar jag också som sammankallande för forskargruppen skola-arbetsliv vid institutionen som består av Jan Johansson, Lena Abrahamsson, Mats Jacobsson, Stefan Ekenberg, Leif Berglund, Tina Bäckström, Joakim Nilsson, Agneta Lundgren, Elin Vadelius och Maria Jonsson.

Undervisning

Ända sedan 1989 har jag undervisat på universitetsnivå i Sverige och i England.  Jag har undervisat på alla nivåer och min undervisningserfarenhet motsvarar drygt 3.000 lektorstimmar. I huvudsak har jag undervisat i sociologisk teori, kultursociologi och  metod samt även handledd cirka 100 C, D och CD arbeten i Sociologi och inom näraliggande områden.

Förnärvarande undervisar jag i

  • Sociolgisk teori (ARS324)
  • utredningssociologi (ARS309)

Under läsåret 2005/06 blev jag nominerad till bästa lärare av Luleå studentkår.

Forskarutbilding

Jag är forskarutbildad i Sociologi vid Umeå universitet och disputerade 1996 på en avhandling om ungdomar och deras framtidsplaner. I dag handleder jag följande doktorander :

  • Tina Bäckström: om ungdomars egna föreställningar om sitt vuxenblivande.
  • Joakim Nilsson: en komparativ nätverksanalys av två skolprojekt.
  • Leif Berglund (tillsammans med Stefan Ekenberg): om ungdomars integration på arbetsmarknaden.
  • Maria Jonsson: om idéskolor.

Tidigare har jag varit handledare för Simon Lindgren (disputerad 2002) och Annika Westberg (disputerad 2005) vid Umeå universitet.

 

Publikationer

Konferensbidrag

A shift from an early labour market entry to a late qualified arrival (2007)

adolescents and the Swedish labour market 1976 - 2006
Waara. P
Ingår i: Researching work and learning, 5th International Conference on Researching Work and Learning (RWL5) : Conference proceedings, Cape Town, South Africa, 2-5 December 2007., University of the Western Cape, 2007
Konferensbidrag

Diffusion of innovations in an educational setting (2007)

an analysis of a school improvement project in Sweden 2006-2007
Nilsson. J, Waara. P
Ingår i: Researching work and learning, 5th International Conference on Researching Work and Learning (RWL5) : Conference proceedings, Cape Town, South Africa, 2-5 December 2007, s. 1-11, University of the Western Cape, 2007