Pierre Dersin
Pierre Dersin

Pierre Dersin

Adjungerad professor
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Pierre Dersin arbetar på enheten för digital mobilitet på Alstom, ett företag inom transportsektorn. Kontaktuppgifter på Alstom: pierre.dersin@alstomgroup.com