Hoppa till innehållet
Rasmus Klapp
Rasmus Klapp

Rasmus Klapp

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
rasmus.klapp@ltu.se
0920-491824
T3026 Luleå

Rasmus Klapp är doktorand och forskar inom småskalig resurseffektiv avloppsvattenbehandling, bland annat hur våtmarkssystem kan användas för direkt behandling av avloppsvatten i små samhällen på landsbygden i subarktiskt klimat. 

Han är även involverad i ett projektet som syftar till att utreda hur mikroföroreningar kan spridas med grundvatten från infiltrationsbäddar. 

Forskningsprojekt

Publikationer

Konferensbidrag

The French two-stage vertical flow constructed wetland in subarctic climate (2022)

Klapp. R, Hedström. A, Molle. P, Herrmann. I
Ingår i: 17th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control: Conference Proceedings, s. 579-580, IWA Publishing, 2022