Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Salvador Manjate

Matematiska vetenskaper
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Publikationer

Artikel i tidskrift

Error estimates for pressure-driven Hele-Shaw flow (2022)

Fabricius. J, Manjate. S, Wall. P
Quarterly of Applied Mathematics, Vol. 80, nr. 3, s. 575-595
Licentiatavhandling, sammanläggning

On pressure-driven Hele-Shaw flow (2022)

Manjate. S
Artikel i tidskrift

On pressure-driven Hele–Shaw flow of power-law fluids (2021)

Fabricius. J, Manjate. S, Wall. P
Applicable Analysis