Sari Saarela
Sari Saarela

Sari Saarela

Specialist - Forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Externfinansiering
Verksamhetsstöd
Sari.Saarela@ltu.se
0920-493948
B222 Luleå

Jag är specialist inom forskningsfinansiering på Grants Office och kan erbjuda dig stöd och råd i ansökningsprocessen. Vi har även workshops inom frågor som t.ex. genus, nyttiggörande eller finansieringsstrategier. Vid projektplanering och genomförande kan jag även ge stöd för administrativ koordinering.

Jag har disputerat på LTU inom Entreprenörskap år 2008, och dessförinnan har jag magisterexamen inom Företagsekonomi, 2003. Jag har även arbetat på Länsstyrelsen i Norrbotten med EUs finansieringsprogram Interreg Nord och med internationellt partnerskap/samverkan inom Arktis och Barents regionen.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Exploring the effects of network configurations on entrepreneurial orientation and firm performance (2010)

an empirical study of new ventures and small firms
Parida. V, Westerberg. M, Ylinenpää. H, Roininen. S
Annals of Innovation & Entrepreneurship, Vol. 1, nr. 1, s. 1-13
Konferensbidrag

Network relationships for entrepreneurial orientation and growth (2010)

an empirical study of new ventures and small firms
Roininen. S, Parida. V, Westerberg. M, Ylinenpää. H
Paper presented at : Babson College Entrepreneurship Research Conference : 09/06/2010 - 12/06/2010
Kapitel i bok, del av antologi

New ventures' entry strategies (2010)

a comparison of academic and non-academic business startups
Roininen. S, Ylinenpää. H
Ingår i: Entrepreneurship and the Creation of Small Firms
Konferensbidrag

En tematisk studie av inkubatorer i norra Sverige (2009)

Roininen. S
Paper presented at : Högskolor och samhälle i samverkan : 01/06/2009 - 03/06/2009
Artikel i tidskrift

Schumpeterian versus Kirznerian Entrepreneurship (2009)

a comparison of academic and non-academic new venturing
Roininen. S, Ylinenpää. H
Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 16, nr. 3, s. 504-520