Sari Saarela
Sari Saarela

Sari Saarela

Specialist - Forskningsfinansiering
Luleå tekniska universitet
Externfinansiering
Verksamhetsstöd
Sari.Saarela@ltu.se
0920-493948
B222 Luleå

Jag är specialsit inom externfinansiering på Grants Office. Mitt fokus ligger framför allt inom EIT RawMaterials.

Min bakgrund är inom ämnet Entreprenörskap, som jag disputerade inom här på LTU, 2008, och dessförinnan har jag examen från Företagsekonomi, 2003. Jag har även arbetat på Länsstyrelsen i Norrbotten med EU-programmet Interreg Nord och med internationell samverkan inom Arktis och Barents.

Jag erbjuder stöd och rådgivning till alla universitetets forskare genom att:

  • Stödja i utvecklingen av  forskning och utbildning inom EIT RawMaterials.

  • Stödja forskare att identifiera extern finansiering.

  • Förmedla kunskap om de regelverk och villkor som gäller för finansieringen.

  • Bistå forskare med hjälp i ansökningsprocessen.

  • Informationsspridning, workshops och kurser.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Exploring the effects of network configurations on entrepreneurial orientation and firm performance (2010)

an empirical study of new ventures and small firms
Parida. V, Westerberg. M, Ylinenpää. H, Roininen. S
Annals of Innovation & Entrepreneurship, Vol. 1, nr. 1, s. 1-13
Konferensbidrag

Network relationships for entrepreneurial orientation and growth (2010)

an empirical study of new ventures and small firms
Roininen. S, Parida. V, Westerberg. M, Ylinenpää. H
Paper presented at : Babson College Entrepreneurship Research Conference : 09/06/2010 - 12/06/2010
Kapitel i bok, del av antologi

New ventures' entry strategies (2010)

a comparison of academic and non-academic business startups
Roininen. S, Ylinenpää. H
Ingår i: Entrepreneurship and the Creation of Small Firms
Konferensbidrag

En tematisk studie av inkubatorer i norra Sverige (2009)

Roininen. S
Paper presented at : Högskolor och samhälle i samverkan : 01/06/2009 - 03/06/2009
Artikel i tidskrift

Schumpeterian versus Kirznerian Entrepreneurship (2009)

a comparison of academic and non-academic new venturing
Roininen. S, Ylinenpää. H
Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 16, nr. 3, s. 504-520