Hoppa till innehållet
Sebastian Gabrielsson
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson

Biträdande professor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
sebastian.gabrielsson@ltu.se
0920-493227
S319 Luleå

Sebastian är biträdande professor och docent i omvårdnad, meriterad lärare samt specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård. Han disputerade 2015 med en avhandling som studerade psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv. Den kliniska bakgrunden är inom akut psykiatrisk vård.

Undervisning

Sedan 2006 har han arbetat med undervisning inom framförallt sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård. Han är särskilt intresserad av flexibla, relationsinriktade, nätbaserade pedagogiska lösningar.

Kursansvar

Examinator

Forskning

I sin forskning använder Sebastian främst kvalitativ metod och utgår från både professions- och brukarperspektiv. Han är särskilt intresserad av:

  • Psykiatrisk slutenvård och omvårdnad i psykiatrisk slutenvård
  • Återhämtningsinriktad vård och återhämtningsfokuserat förändringsarbete
  • Reflekterande arbetssätt i omvårdnadsarbete och utbildning
  • Sårbara gruppers vårdbehov och erfarenheter
  • Innovativa teknologiska lösningar i psykiatri och psykisk hälsa
  • Professionella perspektiv och roller i psykiatrisk vård

Doktorandhandledning

  • Anja Söderberg, doktorand i omvårdnad vid Institutionen för hälsa, teknik och lärande, Luleå tekniska universitetet. Huvudhandledare.
  • Katharina Derblom, doktorand i omvårdnad vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Bihandledare.
  • Niklas Pekkari, doktorand i arbetsvetenskap vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet. Bihandledare.
  • Anna Sandsten, doktorand i omvårdnad vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Även knuten till Umeå centrum för genusstudier. Bihandledare.

Aktuella uppdrag

I media

 

Publikationer

Konferensbidrag

Understanding Men’s Mental Health Needs in Sweden and South Africa (2023)

Gabrielsson. S, Mavundla. T
Ingår i: Posters in Theme 4, Health - Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa, 2023
Artikel i tidskrift

Constrained nursing: Nurses’ and assistant nurses’ experiences working in a child and adolescent psychiatric ward (2022)

Söderberg. A, Ejneborn-Looi. G, Gabrielsson. S
International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 31, nr. 1, s. 189-198
Artikel i tidskrift

Learning your limits (2022)

Nurses’ experiences of caring for young unaccompanied refugees in acute psychiatric care
Gabrielsson. S, Karim. H, Ejneborn Looi. G
International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 31, nr. 2, s. 369-378
Artikel, forskningsöversikt

Men who self-harm—A scoping review of a complex phenomenon (2022)

Tofthagen. R, Gabrielsson. S, Fagerström. L, Haugerud. L, Lindgren. B
Ingår i: Journal of Advanced Nursing
Artikel i tidskrift

Nursing Staff’s Experiences of Caring for People with Mental Ill-Health in General Emergency Departments: A Qualitative Descriptive Study (2022)

Derblom. K, Molin. J, Gabrielsson. S, Lindgren. B
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 43, nr. 12, s. 1145-1154