Hoppa till innehållet
Sebastian Gabrielsson
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson

Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
sebastian.gabrielsson@ltu.se
0920-493227
S319 Luleå

Sebastian är lektor i omvårdnad och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård. Han disputerade 2015 med en avhandling som studerade psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv. Den kliniska bakgrunden är inom akut psykiatrisk vård.

Undervisning

Sedan 2006 har han arbetat med undervisning inom framförallt sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård. Han är särskilt intresserad av flexibla, relationsinriktade, nätbaserade pedagogiska lösningar.

Kursansvar

Examinator

Forskning

I sin forskning använder Sebastian kvalitativ och mixad metod och utgår från både professions- och brukarperspektiv. Han är särskilt intresserad av:

  • Psykiatrisk slutenvård och omvårdnad i psykiatrisk slutenvård
  • Återhämtningsinriktad vård och återhämtningsfokuserat förändringsarbete
  • Reflekterande arbetssätt i omvårdnadsarbete och utbildning
  • Sårbara gruppers vårdbehov och erfarenheter
  • Innovativa teknologiska lösningar i psykiatri och psykisk hälsa
  • Professionella perspektiv och roller i psykiatrisk vård

Uppdrag

Övrigt

I media

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

‘Don’t abandon me’ (2021)

Young people’s experiences of child and adolescent psychiatric inpatient care supporting recovery described in blogs
Wallström. R, Lindgren. E, Gabrielsson. S
International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 30, nr. 1, s. 117-125
Artikel i tidskrift

‘Treat me with respect’ (2021)

transgender persons’ experiences of encounters with healthcare staff
Carlström. R, Ek. S, Gabrielsson. S
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 35, nr. 2, s. 600-607
Artikel i tidskrift

Zombies Wanted! Descriptions of Nurses in Psychiatric-Mental Health Care in Swedish Recruitment Advertisements (2021)

Gabrielsson. S, Salberg. J, Bäckström. J
Issues in Mental Health Nursing