Dummy image
Dummy image

Stefan Carlsson

S�kerhetsansvarig
Luleå tekniska universitet
Inre- och yttre miljö
Verksamhetsstöd
Stefan.Carlsson@ltu.se
0920-491555
B183a Luleå

Jag är operativt ansvarig för området fysisk säkerhet som omfattar både teknik och personell bevakning på LTU. Geografiskt så täcker mitt ansvarsområde fysisk säkerhet campus i Luleå, campus Piteå, campus Skellefteå och campus Kiruna.

Min grund i säkerhetsbranschen grundlades under 80-talet i bevakningsföretaget ABAB. Jag har idag ca 25 års bred erfarenhet av säkerhetsarbete. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Fysisk säkerhet (allt från planering, inköp och utförande)
  • Planering av säkerhet vid VIP-besök
  • Kontakter med andra myndigheter tex polis
  • Ombyggnationer i fastigheterna (mindre)
  • Parkeringar (planering, inköp och drift)
  • Utlåning av lokaler (festlokaler och sektionslokaler)

Om ni önskar komma i kontakt med mig så går det bra via mail, Stefan.Carlsson@ltu.se, eller på telefon, 0920-491 555.

Länkar: