Anna Ståhlbröst
Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Anna.Stahlbrost@ltu.se
0920-492091
A3408 Luleå

Min forskning

Min forskning fokuserar på användare och medborgares roll i framtagning, implementation och utvärdering av digitala tjänsteinnovationer som skapar ett ökat värde för människor och samhället (mao Living Lab). Det applikationsområde jag främst fokuserar på är smarta städer och regioner. Inom detta område är jag intresserad av att förstå människors behov, värden och motivatorer i relation till innovationer som t ex Internet of things, stadstjänster samt tjänster som stärker människors personliga integritet. För att få denna förståelse så behövs innovativa metoder, verktyg och processer så jag har, tillsammans med mina kollegor utvecklat en metodologi som heter FormIT

Jag leder Botnia Living Lab och är vice president för det Europeiska nätverket av Living Lab (ENoLL)

Jag är även assisterande vetenskaplig ledare för ett av LTUs starka forsknings- och innovationsområde "Möjliggörande IKT"

Publikationer

Artikel i tidskrift

Adoption Barriers of IoT in Large Scale Pilots (2020)

Padyab. A, Habibipour. A, Rizk. A, Ståhlbröst. A
Information, Vol. 11, nr. 23, s. 1-23
Konferensbidrag

Security-Centric Investigation of Social Networks and Preventative Behavioral Analysis of Online Activity by the Kuleshov effect (2020)

Ahmadzadegan. M, Ghorbani. H, Ståhlbröst. A
Ingår i: 2020 IEE 9th International Conference on Communication Systems and Network Technologies, s. 271-276, IEEE, 2020
Artikel i tidskrift

Awareness of Indirect Information Disclosure on Social Network Sites (2019)

Padyab. A, Päivärinta. T, Ståhlbröst. A, Bergvall-Kåreborn. B
Social Media + Society, Vol. 5, nr. 2
Artikel i tidskrift

Editorial (2019)

Living Labs
McPhee. C, Ståhlbröst. A, Habibipour. A, Runardotter. M, Chronéer. D
Technology Innovation Management Review, Vol. 9, nr. 3, s. 3-5
Artikel i tidskrift

Relevant social groups for open data use and engagement (2019)

Lassinantti. J, Ståhlbröst. A, Runardotter. M
Government Information Quarterly, Vol. 36, nr. 1, s. 98-111