Anna Ståhlbröst
Anna Ståhlbröst

Anna Ståhlbröst

Professor
Luleå tekniska universitet
Informationssystem
Digitala tjänster och system
Institutionen för system- och rymdteknik
Anna.Stahlbrost@ltu.se
0920-492091
A3408 Luleå

Min forskning

Min forskning fokuserar på användare och medborgares roll i framtagning, implementation och utvärdering av digitala tjänsteinnovationer som skapar ett ökat värde för människor och samhället (mao Living Lab). Det applikationsområde jag främst fokuserar på är smarta städer och regioner. Inom detta område är jag intresserad av att förstå människors behov, värden och motivatorer i relation till innovationer som t ex Internet of things, stadstjänster samt tjänster som stärker människors personliga integritet. För att få denna förståelse så behövs innovativa metoder, verktyg och processer så jag har, tillsammans med mina kollegor utvecklat en metodologi som heter FormIT

Jag leder Botnia Living Lab och är vice president för det Europeiska nätverket av Living Lab (ENoLL)

Jag är även assisterande vetenskaplig ledare för ett av LTUs starka forsknings- och innovationsområde "Möjliggörande IKT"

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Taxonomy of Factors Influencing Drop-Out Behaviour in Living Lab Field Tests (2018)

Habibipour. A, Georges. A, Ståhlbröst. A, Schuurman. D, Bergvall-Kåreborn. B
Technology Innovation Management Review, ISSN: 1927-0321, s. 5-21
Konferensbidrag

Drop-out in living lab field test (2018)

analyzing consequences and some recommendations
Habibipour. A, Ståhlbröst. A, Georges. A, Bergvall-Kåreborn. B, Schuurman. D
Ingår i: Twenty-Sixth European Conference on Information Systems (ECIS2018), Portsmouth, UK, 2018, 2018
Artikel i tidskrift

Exploring the dimensions of individual privacy concerns in relation to the Internet of Things use situations (2018)

Padyab. A, Ståhlbröst. A
Digital Policy, Regulation and Governance, ISSN: 2398-5038, Vol. 20, nr. 6, s. 528-544
Artikel i tidskrift

Relevant social groups for open data use and engagement (2018)

Lassinantti. J, Ståhlbröst. A, Runardotter. M
Government Information Quarterly, ISSN: 0740-624X
Konferensbidrag

Towards a unified definition of Urban Living Labs (2018)

Chronéer. D, Ståhlbröst. A, Habibipour. A
Paper presented at : The ISPIM Innovation Conference – Innovation, The Name of The Game, Stockholm, Sweden on 17-20 June 2018